kunstbus
Dit artikel is 04-07-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ida Falkenberg

Binnenhuisarchitecte en ontwerpster, geboren in 1901 in Arnhem - overleden in 2006.

Ida (Liv) Falkenberg-Liefrinck heeft onder andere bij J.J.P. Oud gewerkt en ontwierp in haar leven vele interieurs, meubels, enige vazen en later drinkserviezen en glaswerken, o.a. voor glasfabriek Leerdam (1940).

Ida Falkenberg-Liefrinck was één van de weinige vrouwen die een actieve rol hebben gespeeld in de kringen van de architecten van het Nieuwe Bouwen. Zij was lid van de 8 en hoorde tot de ideologische hard-liners binnen de 8 en Opbouw. Zij schreef regelmatig voor het tijdschrift De 8 en Opbouw, de spreekbuis van het Nieuwe Bouwen, waarin ook de door haar ontworpen interieurs en meubels werden afgebeeld.

Zij is vooral bekend geworden door de ontwikkeling en propaganda van de rotan stoel. Deze stoel, waarvan zij in de jaren dertig verschillende varianten ontwierp, zou pas na de Tweede Wereldoorlog op ruime schaal een plaats in het Nederlandse interieur veroveren.

Biografie
1913-1918 HBS Arnhem;
1918 Amsterdamse kunstnijverheidsschool Quellinus;

Ida Falkenberg was nog jong toen ze al gegrepen werd door de wereldverbeterende ideeën van jonge moderne architecten als Han van loghem, Gerrit Rietveld en Mart Stam. Na een cursus meubelontwerpen liep ze enige buitenlandse stages, waarna ze op het bureau van J.J.P. Oud terecht kwam, juist de enige belangrijke moderne Nederlandse architect die maatschappelijk engagement ontbeerde.

Bij haar werk voor Ouds modelwoning in de Weissenhofsiedlung in Stuttgart in 1927 leerde ze de avant-garde architecten Mart Stam en de Duitser Ernst May kennen, op wiens bureau ze ook een baan kreeg. Voor de socialistische stadarchitect May werkt ze van 1930 tot 1933 in Frankfurt aan grote arbeiderscomplexen, waaronder die in de wijk Hellerau.

Falkenberg vestigde zich in 1933 weer in Amsterdam, waar ze onder andere voor Metz & Co in de tweede helft van de jaren dertig enkele interieurs en meubelen ontwierp. Het experimenteren met nieuwe meubelvormen, waartoe zij bij Metz & Co. in Amsterdam royaal de mogelijkheid kreeg, heeft bij Ida Falkenberg-Liefrinck steeds in het teken gestaan van een verlangen de minder bedeelde bevolkingsgroepen een goede, plezierige woning te bieden. Haar aandacht ging daarbij uit naar het groeiend aantal alleenstaande vrouwen dat zich in de crisisjaren met kamers en kamertjes in onderhuur moest behelpen.
Falkenberg had het gebrek aan belangstelling van haar doelgroep voor de eerste stalen buis meubelen niet opgevat als een mislukking van het moderne interieur, maar ging over op het gebruik van conventionelere materialen met een meer herkenbare vormgeving die wel door hen zouden worden gekocht. Zo ontwierp zij rotan meubelen die wel modern waren ontworpen, maar toch een humaan gezicht behielden.Ontwierp in de tweede helft van de jaren '30 voor de Glasfabriek Leerdam functioneel glas als vazen, een drinkservies, een gebakstel en een whiskystel. Een opmerkelijk onderdeel van dit whiskystel vormt de karaf die wordt doorboord door een druppelvormige holte, bedoeld voor ijsblokjes. Voor de tumblers met dikke bodem heeft zij gebruik gemaakt van saffierblauw glas, een kleur die door de Glasfabriek Leerdam net was ontwikkeld.

1936 lid Commissie voor Practische Kleurenpsychologie;
1934 of 1936-40 redactrice De 8 en Opbouw;
1941 secretaresse De 8 en Opbouw;
1928-34 lid Vereniging Opbouw;
1934 lid Vereniging De 8;

Steeds heeft Ida Falkenberg-Liefrinck erop gewezen dat de moderne stedenbouw en de bouw van moderne en functionele woningen geen blijvend effect zouden hebben als niet tegelijkertijd een totale maatschappelijke heroriëntatie zou plaatsvinden. Met haar onverzoenlijke standpunten heeft zij een polariserende rol gespeeld in de discussies over de rol van schoonheid in de architectuur die in 1938 uiteindelijk tot een scheuring binnen de architectengroep 'De 8 en Opbouw' hebben geleid.

Na de Tweede Wereldoorlog werkten Ida Falkenberg-Liefrinck en haar man Otto Falkenberg aan verscheidene projecten in het Berlijn van de voormalige DDR (Oost-Duitsland.).

In een film over Mart Stam, waarvoor zij in de jaren tachtig geïnterviewd word, sprak ze de Nederlandse ontwerpers nogmaals streng toe en waarschuwde ze voor kapitalistische vurloldingen, nodeloze versieringen en misplaatste egomanie.

Websites: www.bonas.nl of speciale website van www.bonas.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.