kunstbus
Dit artikel is 24-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kunsthandel Arts-and-Crafts

In 1898 wordt de Kunstnijverheidshandel Arts and Crafts opgericht door John Uiterwijk (John Th. Uiterwijk & Co.) aan de Kneuterdijk in Den Haag. Hier werd naast beeldende kunst, interieur- en gebruikskunst verkocht.

Thorn Prikker richt met de uit Apeldoorn afkomstige architect en aannemer Chris Wegerif en John Uiterwijk en met morele steun van Van de Velde de firma Arts and Crafts op, naar voorbeeld van Samuel Bings Parijse Salon de l'Art Nouveau. De winkel wordt geleid door John Uiterwijk en gefinancierd door Wegerif, de schilder Thorn Prikker wordt artistiek leider van deze kunsthandel. Dit zal hij blijven tot 1900.

De nadruk lag op producten die door Nederlandse ontwerpers waren vervaardigd in een op de Belgische Art Nouveau geïnspireerde stijl. Daarnaast was er bijvoorbeeld ook meubilair van Henry van de Velde te koop.

Tot de Nederlandse ontwerpers behoorde ook Thorn Prikker zelf. Zijn ontwerpen werden in de werkplaatsen van Arts and Crafts uitgevoerd onder supervisie van Wegerif. Voor deze zaak ontwerpt Thorn Prikker de inrichting en de gevelversiering. De laatste wordt gehouwen door J.C. Altorf.

In juni 1899 lokt Thorn Prikkers tentoonstelling van batiks bij Arts and Crafts discussie uit onder kunstcritici over Thorn Prikkers artistieke kwaliteiten. In november verlaat Thorn Prikker Arts and Crafts na onenigheid met Agatha Wegerif-Gravenstein met wie hij samenwerkte aan de Batiks.

De artistieke leiding werd hierop overgenomen door Chris Wegerif, die zich niet zoals Thorn Prikker liet inspireren door de abstracte lijnvoering van de art nouveau van Van de Velde, maar eerder door vernieuwingsbewegingen uit Glasgow, Darmstadt en Wenen. Ondanks dat de bij Arts and Crafts vervaardigde meubelen, in tegenstelling tot in Nederland, in het buitenland zeer werden gewaardeerd ging de onderneming in 1904 toch failliet.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.