kunstbus
Dit artikel is 02-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kuttrolf

De kuttrolf (of Guttrolf v. Lat. gutta = druppel)(ook wel angster, vergelijk eng = nauw, v. Lat. angustus) is de benaming van een scala aan flessoorten met nauwe en vaak uit meerdere buisjes samengestelde, rechte of gedraaide lange hals verenigd in één mondstuk, een bolronde - enigszins uivormige - romp en doorgaans een komvormige schenkopening.

De Angster werd gebruikt om druppelsgewijs uit te drinken. De vorm is waarschijnlijk van oosterse herkomst en zeer gewild in Duitsland van de 15de tot in de 18de eeuw. Ze wordt gerekend tot de schertsglazen.

Naast de Kuttrolf is ook een recentere variant bekend die knijpfles heet en bestaat uit twee reservoirs verbonden door een aantal buizen. Deze werden middels een knijpproces in het nog warme glas aangebracht, vanwaar de naam.

Kuttrolfen waren vanaf de late Romeinse tijd (ca. 4e eeuw) tot ver in de 17e eeuw wijd verbreid. De vorm is waarschijnlijk van Oosterse origine. Naar men vermoedt zijn deze flessen om uit te drinken, hoewel de vloeistof slechts druppelsgewijs verschijnt. Doordat door verschillende buizen tegelijkertijd lucht kan worden aangevoerd en vloeistof worden afgevoerd, zouden deze flessen echter niet "klokken". De naam stamt van het Latijnse woord gutta hetgeen druppel betekent.

Dit type fles wordt vooral veel in Duitsland aangetroffen. Het gebied waarbinnen de kuttrolf voorkwam strekte zich uit van het Midden- tot Bovenrijngebied, maar ook in Noord-Duitsland. De term Kuttrolf werd voor het eerst in 1220 opgetekend in Duitsland (in het Epos van Willehalm als "gutteraal" voor wijn). Vanaf de 14e eeuw kwamen ze ook in Frankrijk in zwang. In de 16e en 17e eeuw werden ze zelfs in Venetië geblazen. In Duitsland vonden ze echter het meest ingang. In Spessart bestond rond 1409 zelfs een bewezen massaproductie van deze flessen.De Kuttrolf bleef in gebruik tot ver in de 19e eeuw.

Kuttrolf, 17de eeuw, Helder kleurloos en wit glas, 28,3 cm; diam. 12 cm
De vorm van de fles is heel bijzonder. Twee elegante buikjes op een helder wit gestreepte voet monden uit in een lange, gedraaide hals. Die enigszins gebogen hals bestaat uit drie verschillende buisjes, die druppelsgewijs vloeistof doorlaten. De hals eindigt in een kommetjesachtige tuit. Dit soort flessen wordt wel 'angster' genoemd, wat 'nauw' betekent.
De fles is gemaakt in Venetië of buiten Venetië 'á la façon de Venise'. Dat is Frans voor 'op de manier van Venetië'.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuttrolf.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 67.