kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Liberty & Co.

Liberty & Co.

Engelse firma opgericht in 1875 in Londen door Sir Arthur Lasenby Liberty (1843-1917).

Style Liberty
Voor de Franse benaming Art nouveau (naar de kunsthandel Salon de l'art nouveau van Siegfried Bing), de Duitse benaming Jugendstil naar het gelijkgenoemde tijdschrift en Sezessionstil en het Nederlandse Slaoliestijl naar een poster van Jan Toorop, spreekt men in Groot-Brittannië naast art nouveau en modern style ook wel van Liberty style, genoemd naar de firma Liberty and Co. in Londen; in Italië gebruikt men naast Stile Floréale ook wel Stile Liberty.

De arts & crafts van Liberty & Co. werd een geweldig commercieel succes door het in de praktijk brengen van Arthur Lasenby Libertys' geloofde dat het essentieel was machines te gebruiken voor de productie van design om het betaalbaar te houden.

Hoewel ten slotte Art Nouveau een internationaal kunstverschijnsel was, toch waren de begin- en einddata niet dezelfde voor alle landen, terwijl ook de stijl van land tot land particuliere kenmerken vertoonde. Deze nationale differentiëringen kwamen trouwens tot uiting in de terminologie. Nu de stijl voorwerp is geworden van internationale, wetenschappelijke navorsing, schijnt de term Art Nouveau algemeen aanvaard te zijn, terwijl de verschillende nationale termen nog gebruikt worden als benamingen voor de nationale varianten.
In Engeland, de bakermat van de nieuwe stijl, sprak men eerst van Liberty Style, een benaming die wees op de belangrijke rol van de Londense winkel gesticht door Arthur Lasenby Liberty in 1875, waar juwelen en siervoorwerpen in de nieuwe stijl werden verkocht. Later vonden de termen Style 1900 en Modern Style er ingang. De eerste term werd overgenomen in Italië waar aanvankelijk de term Stile Liberty werd gebruikt (naast de termen Stile Inglese of Stile floreale), vooraleer de benaming Arte Nouveau er ingang vond. De laatste term, Modern Style, werd in Frankrijk gebruikt, wat de erkenning van de Engelse oorsprong inhield. De nomenclatuur wijzigde zich hier echter, nadat Samuel Bing rond kerstmis 1895 zijn zaak had geopend met het oranjekleurige uithangbord, waarop boven twee enorme in reliëf uitgevoerde zonnen, de woorden 'l'art nouveau' prijkten. Naarmate de zaak van Bing uitgroeide tot een internationaal bekend centrum van de nieuwe kunst en de stijl in Frankrijk tot een eigen ontwikkeling kwam, werd deze naam de algemeen gebruikte term.
- (Arthur Lasenby Liberty (13 augustus 1843 Chesmah - 11 mei 1917 The Lee bij Chesham), was de oudste van acht kinderen van een stoffenhandelaar in Chesham. Nadat hij om financiële redenen de Nottingham's University School op 16-jarige leeftijd had moeten verlaten, wijdde hij zich helemaal aan kunst en toneel.

Hij ging in de leer bij John Weekes manufacturiers in de Londense Baker Street, en werkte vanaf 1862 bij Farmer & Rogers' Great Shawl and Cloak Emperium in Regent Street in Londen.

In 1862 bezocht Liberty de Internationale Tentoonstelling in Londen. Daar werden voor het eerst in West Europa kunst- en kunstnijverheid uit Japan getoond. Dat sloeg in als een bom, vooral in vooruitstrevende kunstenaarskringen. Liberty kocht na de expositie de hele voorraad op.

In 1864 werd hij manager bij Farmer & Rogers' Oriental Warehouse waar geïmporteerde oosterse goederen werden verkocht en het mekka was voor diegenen die zich hadden aangesloten bij het estheticisme.

Na tien jaar lang het bedrijf zeer succesvol te hebben gerund weigerde men een partnership met hem aan te gaan. Hierop besloot Liberty zijn eigen winkel te openen. In mei 1875 waagde hij de sprong en opende drie bedienden in Regent Street 218 een winkel in gekleurde oosterse stoffen onder de naam East India House.
Het gigantische gebouw in Regent Street heeft veel weg van een Zwitsers landhuis en trekt direct je aandacht als je van Oxford of Regent Street komt aangelopen. De Tudor-stijl van het gebouw was aan het einde van de 18de eeuw enorm populair en zorgt samen met de oude betimmering van twee gigantisch grote schepen voor de koloniale sfeer die het gebouw uitademt. In 1875 opende Arthur Lasenby Liberty hier zijn eerste winkel in Oriëntaalse zijde en in 1925 werd de huidige meest excentrieke Liberty gebouwd.

De soepele oriëntaalse stoffen die hij verkocht verschilden totaal van de dikke wollen en harde katoenen stoffen die de Victoriaanse vrouwen in die tijd omhulden. Liberty raakte ervan overtuigd dat de superioriteit van de kleuren en dessins van deze Oosterse stoffen de smaak van het grote publiek zou kunnen verbeteren.

Kunstenaars als William Morris, Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), Dante Gabriel Rosetti (1828-1882) en Edward Burne-Jones (1833-1898) kwamen regelmatig langs en al snel begon Liberty boeddhabeelden, lakwerk, cloisonné, Satsuma-porselein en Japanse waaiers te verkopen. Deze goederen kwamen uit China, India, Perzië en Indonesië.

Toen de kleuren en patronen van de Japanse stoffen minder mooi werden, liet Liberty stoffen in Engeland maken. Deze stoffen in 'Art colours' werden bedrukt met Indiase patronen en ontwerpen van designers als Charles Voysey. Tenslotte kwam er een eigen fabriek aan Merton Abbey voor het vervaardigen van de handbedrukte weefsels. Hij trok hiervoor eerste klas ontwerpers aan, als Arthur Wilcock, William Morris, Charles Voysey, Rex Silver en Harry Napper. Hun motieven waren pauwenveren, lotusbloemen, waterlelies en vogels en zij gaven hun stoffen namen mee als: Peacock Feather, Trend, Willow, Clementien, African Marigold, Honey Suckle en Strawberry. De geverfde zijden Liberty-stoffen in de kleuren blauw, groenig-geel, goud en koraalrood werden een groot succes.

Al in 1895 ging Metz & Co de beroemde Liberty-stoffen verkopen. Om te voorkomen dat andere winkeliers nagemaakte stoffen onder het Liberty-label gingen leveren, kreeg Metz in 1902 het generaal agentschap voor heel Nederland van Liberty & Co Ltd in Londen. Vandaar dat de winkel in de wandeling jarenlang zowel Metz als Liberty werd genoemd. - (Arthur Lasenby Liberty een kledingzaak in Chesham House in Regent Street geleid door E.W. Godwin.

Uit bewondering voor de Aesthetic movement richtte hij de Furnishing and Decoration Studio op, waar Leonard F. Wyburd de scepter zwaaide en die gedurende de jaren 1880 en 1890 meubilair in Moorse stijl en Modern style arts & crafts meubelen vervaardigde, waaronder de serie Althelstan.

Cymric en Tudric
Liberty & Co. verwierf tevens reputatie door het door Archibald Knox ontworpen Cymric (zilver) en Tudric (tin) metaalwerk. In deze series was de, hoewel geografisch hoofdzakelijk tot Engeland, Schotland (de Glasgow School), Ierland en Scandinavië beperkte, invloed van de Celtic Revival op Art Nouveau zichtbaar. De Keltische titels werden gekozen als eerbetoon aan de uit Wales stammende voorouders van John Llewellyn, een van de directeuren van Liberty.

Ook de voornamelijk door Silver Studio en Voysey ontworpen tapijten brachten Liberty & Co. roem. Enkele andere ontwerpers die voor Liberty werkten zijn Christopher Dresser, Charles Rennie Mackintosh en Hugh Mackay Baillie-Scott.

Dankzij de distributie naar Europa in handen van Maison de l'Art Nouveau van Siegfried Bing in Parijs en Metz & Co. in Den Haag had Liberty zoveel invloed op de Art Nouveau op het Europese vasteland dat men de naam Liberty zelfs ging gebruiken om de stijl aan te duiden.

In 1939 werd een eigen groothandel in stoffen opgericht, die tot op vandaag de verfijnde stoffen van Liberty & Co. vervaardigt.

Websites www.winkelstories.com/Metz02.html


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.