kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lodewijk-XIV-stijl

Lodewijk XIV-stijl
De Lodewijk XIV-stijl is een Barok-stijl genoemd naar de Franse koning die regeerde van 1643 tot 1715, Louis XIV. De stijl wordt in Frankrijk de Louis Quatorze-stijl genoemd. In Nederland wordt de stijl toegepast in de eerste helft van de 18e eeuw, met name in de periode ±1700-±1740. De Lodewijk XIV-stijl is zwaar, pompeus en symmetrisch. Een veel gebruikt motief in de architectuur in de Lodewijk XIV-stijl is het acanthusblad.
In het tweede kwart van de 18e eeuw verschuift het accent op de gevel van architectuur naar beeldhouwwerk (minder architectonisch, meer sculptureel).

Lodewijk XV-stijl
De Lodewijk XV-stijl is een Barok-stijl genoemd naar de Franse koning die regeerde van 1715 tot 1774, Lodewijk XV. De stijl wordt in Frankrijk de Louis Quinze-stijl genoemd. In Nederland wordt de stijl toegepast in het derde kwartaal van de 18e eeuw, meer precies: de periode ±1740-±1770. De Lodewijk XV-stijl is speels, licht en asymmetrisch en wordt gekenmerkt door uitbundige en krullerige versieringen.

Lodewijk XVI-stijl
De Lodewijk XVI-stijl is genoemd naar de Franse koning die regeerde van 1774 tot 1792, Louis XVI. In Frankrijk wordt deze stijl de Louis Seize-stijl genoemd. In Nederland werd de stijl toegepast in het vierde kwartaal van de 18e eeuw, meer precies: de periode ±1770-±1800.
Na de uitbundige Barokstijl van Lodewijk XV volgt een terugkeer naar het classicisme, hetgeen betekent: de strakke lijn is terug. De Lodewijk XVI-stijl is sober en symmetrisch en wordt gekenmerkt door classicistische versieringen als slingers en vazen.
Voor een smal, enkel huis geldt dat de strakke en classicistische Lodewijk XVI-stijl zich slecht leent voor toepassing op hals- en klokgevels. Populairder was de lijstgevel. Dit type gevel leent zich meer voor toepassing van de strakke Lodewijk XVI-stijl. De kroonlijst wordt vaak versierd met festoenen. Het puntdak boven de kroonlijst wordt aan het oog onttrokken met een klein schilddak, een groot fronton boven de kroonlijst of beiden.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_XIV-stijl.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.