kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Massimo Bartolini

"De fundamenten van mijn werk zijn ruimte, tijd en stemming"

Massimo Bartolini ontwerpt oneindige ruimten die de fysieke ervaring van de bezoeker op scherp stellen en daarmee ook de mentale bewustwording beproeven. Het gaat bij Bartolini altijd om een één-op-één relatie tot de gegeven ruimte. Door ieder architectonisch element - deur, muur, vloer en plafond - te laten samensmelten, verandert de ruimte van een externe ruimte in een interne ervaring.

Op een opening van een tentoonstelling bond Bartolini een schakelaar die het licht van de ruimte bediende aan de zool van iemands schoen. Een gelijkaardige, tot op zeker hoogte ludieke vorm van controleverlies, spreidt Bartolini tentoon in de installaties met verhoogde vloeren waarin het volledige meubilair van een kamer verzonken is: ons normale perspectief op de werkelijkheid wordt erin verschoven. Bartolini's foto's destabiliseren op een gelijkaardige manier de ervaring. 'Cezanne's Leaves' toont een jonge boom die schijnbaar door het raam van een woning is gevallen. Bartolini verbindt dit kleine ongeval met een kunsthistorische omkering: de wereld zoekt zich een weg naar binnen langs de opening waardoor we er als toeschouwers normaal op uitkijken: het venster (van de kunst).

2001 Witte de With - Squatters
Massimo Bartolini gebruikte voor zijn bijdrage aan Squatters, Jewel Casket, in totaal 700 meter parelsnoer. Hij bevestigde deze snoeren langs de randen van wanden, muren, vloeren en plafonds van de tentoonstellingsruimte. De contouren van de ruimte worden verzacht en als het ware voorzien van een gouden randje. Massimo reageert vaak met zijn werk op de locatie die hij aantreft, in dit geval de ruimte van Witte de With. Deels is zijn reactie gevoelsmatig, hij vond de ruimte koel en strak, en wilde deze sfeer doorbreken. Daarnaast is Jewel Casket ook ontstaan in reactie op de andere bijdragen aan de tentoonstelling. Massimo wilde niet zoals veel van zijn mede-exposanten een aparte ruimte bouwen, maar de ruimte van Witte de With zélf centraal stellen. Dit veroorzaakt een vreemde omkering: waar normaal gesproken de muren van een tentoonstellingsruimte worden gebruikt om kunstwerken aan op te hangen, worden de muren nu zelf het kunstwerk, voorzien van een lijst. http://www.wdw.nl/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.