kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Grote glazen jaren vijftig/zestig plafonnière

Grote gele met groene en zwarte fantasie-motieven versierde jaren vijftig/zestig plafonnière met drie lichtpunten.
Prijs: € 45

Dit artikel is 15-02-2009 voor het laatst bewerkt.

Mineraal

Een mineraal is een stof die in homogene vaste vorm (in mineralogische terminologie: gedegen) in de vrije natuur voorkomt. De meeste mineralen komen voor in kristallijne vorm voor, maar bijvoorbeeld obsidiaan heeft een amorfe structuur. De wetenschap die mineralen bestudeert wordt mineralogie genoemd, dit gebied van wetenschap heeft dikwijls raakvlakken met de chemie omdat mineralogie ook onderzoek doet naar de samenstelling van het mineraal, de meeste mineralen bestaan immers uit zouten.

Mineralen worden in het veld vaak herkend aan hun kristalvorm, hun kleur, de kleur die zij afgeven wanneer zij gekrast worden, hun streepkleur, hun hardheid, hun smeltgedrag, hun associatie met andere mineralen enz. Deze klassieke vorm van herkenning vergt veel ervaring en is niet altijd betrouwbaar. In de geologie is men daarom hoe langer hoe meer gaan vertrouwen op analyse achteraf van andere optische eigenschappen dan kleur, vooral door polarisatie-microscopie (lichtmicroscopie met gepolariseerd licht), röntgen-poederdiffractie, Röntgenfluorescentie spectrometrie, Elektronenstraal micro-analyse (elektronmicroprobe) en atoom absorptie spectrometrie. In sommige gevallen wordt infrarood-analyse toegepast.

Onderverdeling
Mineralen worden in Europa doorgaans in negen groepen verdeeld volgens de classificatie van Strunz. In de Verenigde Staten wordt de indeling volgens Dana voornamelijk gebruikt, waarbij mineralen in 78 groepen worden verdeeld.

Elke groep uit de classificatie van Strunz omvat elementen of verbindingen met een specifieke structuur:

De elementen: de natuurlijk voorkomende elementen, nog verder onderverdeeld in
. De metalen, zoals kwik, zilver, goud, platina, lood, tin, zink, ijzer
. De niet-metalen, zoals arseen, koolstof, zwavel en antimoon.

De sulfiden en verwanten
. sulfiden, zoals pyriet (FeS2) en cinnaber (HgS)
. seleniden, zoals bornhardtiet (Co3Se4)
. telluriden, zoals tetradymiet (Bi2Te2S)
. arseniden, zoals saffloriet (CoAs2)
. antimoniden, zoals dyskrasiet (Ag3Sb)

De halogeniden, verbindingen met halogenen, zoals haliet (keukenzout, NaCl), ferruciet en mendipiet

De oxiden en hydroxiden, zoals cupriet (Cu2O), bruciet (Magnesiumhydroxide, Mg(OH)2), diaspoor (AlO(OH))

De verbindingen met zuurstof 'in drieomringing', hier bestaat het anion uit een centraal deeltje omringd door drie zuurstofdeeltjes, zoals
. boraten, met BO33-
. nitraten, met NO3-
. jodaten, met IO3-

De verbindingen met zuurstof 'in vieromringing' met een element uit groep 6 en 16, hier bestaat het anion uit een centraal deeltje piramidaal omringd door vier zuurstofdeeltjes, zoals
. sulfaten
. chromaten
. wolframaten
. molybdaten
. vanadaten

De verbindingen met zuurstof 'in vieromringing' met een element uit groep 5 en 15, hier bestaat het anion uit een centraal deeltje piramidaal omringd door vier zuurstofdeeltjes, zoals
. fosfaten
. arsenaten

De silicaten, bestaande uit SiO4-piramiden. Deze piramiden kunnen los voorkomen, in duo's, in kettingvorm, in lagenvorm of driedimensionaal gebonden worden.
De organische verbindingen, zoals kolen en harsen.

Eigenschappen
. magnetisme; magnetische mineralen zijn magnetiet,
. radioactiviteit; radioactieve mineralen zijn uraniniet of pekblende (UO2) en thorianiet (ThO2)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Mineraal

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Grote glazen jaren vijftig/zestig plafonnière

Grote gele met groene en zwarte fantasie-motieven versierde jaren vijftig/zestig plafonnière met drie lichtpunten.
Prijs: € 45

Pageviews vandaag: 856.