kunstbus
Dit artikel is 04-02-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nikolai Suetin

Nikolai Suetin (1897-1954)

Russische suprematistische kunstenaar.

Nikolai Mikhailovich Suetin studeerde van 1918 tot 1922 bij Kasimir Malevich aan de kunstacademie in Vitebsk.

In 1920 is hij medeoprichter van de kunstgroep van Malevich: Posnovis (later Unovis), een vereniging van voorvechters van de Nieuwe Kunstvormen.

UNOVIS werd opgericht kort na de aankomst van Kazimir Malevich aan de Volkskunstschool in Vitebsk van Vera Yermolayeva (1893-1938). In januari 1920 vormde zich aan deze school onder de leerlingen van Malevich, El Lissitzky (1890-1941), Vera Yermolayeva en Nina Kogan (1887-1942) de groep MOLPOSNOVIS (jonge aanhangers van de kunst) die eind januari met de Oudere Kubisten omsmolt tot POSNOVIS (=Aanhangers van de nieuwe kunst). In samenhang met de opvoering van de opera Overwinning op de zon en een Suprematistisch ballet werd deze vereniging op 14 februari 1920 omgedoopt tot UNOVIS (afkorting van Utverditeli Novogo Iskusstva), Kunstenaarsvereniging van de Grondleggers van de Nieuwe Kunst.

Suetin verhuisde in 1922 samen met onder andere Malevich en collegastudent Ilya Chashnik (1902-1929) naar Petrograd waar hij een jaar later ontwerpen maakte voor de staatsporseleinfabriek aldaar.

Kasimir Malevitsj (1878-1935) maakte totaalkunst: hij ontwierp onder andere kleding, textiel en keramiek en publiceerde een boek over de nieuwe systemen in de kunst. Kenmerkend zijn de abstract geometrische vormen, zoals het vierkant, de cirkel en het kruis in pure kleuren. Deze figuren lijken te zweven, maar proberen pure emotie uit te drukken. De ontwerpen van Malevitsj werden door kunstenaars als Nikolai Mikhailovich Suetin op porselein geschilderd. Kort na 1917 grepen de revolutionairen namelijk de kans om ook op porselein propaganda te maken. De opdracht die de kunstenaars kregen was om porselein te vervaardigen dat de revolutie liet zien. Op de borden van het Agit porcelein werden revolutionaire leuzen uit bronnen van Karl Marx, Thomas More en het Nieuwe Testament langs de rand geschilderd, bijvoorbeeld 'religie is opium voor het volk' of 'Hij die niet werkt zal niet eten', met in de spiegel een voorstelling van een oude vrouw door de striemende wind en een grote rode ster. In bussen, treinen en op gebouwen waren grote posters te zien met identieke leuzen.

Suetin en Malevich ontwierpen diverse suprematistische bouwkundige constructies: 'arkhitektonyen planity'.

Van 1923 tot 1926 was Suetin hoofd van de afdeling algemene ideologie van de Inkhuk (Staatsinstituut voor Artistieke Cultuur) in Petrograd.

In 1925 neemt hij deel aan de 'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes'.

Van 1927 tot 1930 werkte hij in de laboratoria van het instituut voor kunstgeschiedenis in Leningrad, waar hij architectonische en meubelontwerpen maakte.

Van 1932 tot 1954 was hij artistiek leider van de staatsporseleinfabriek Lomonosov, waar hij aanvankelijk suprematistisch en later in de 'volksstijl' ontwierp.

Als vooraanstaand lid van de Russische Avant-Garde ontwierp hij de Sovjet-paviljoens voor de 'Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne' van 1937 in Parijs en de Wereldtentoonstelling van 1939 in New York. . . . . . . .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 802.