kunstbus
Dit artikel is 14-01-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Omega-Workshops

Omega Workshops

De Omega Workshops was de naam van een op ontwerp en praktische toepassingen van de kunst gerichte onderneming die in 1913 werd opgericht door leden van de Bloomsburygroep, met als drijvende kracht de kunstschilder en kunstcriticus Roger Fry. Vanessa Bell en Duncan Grant behoorden tot de deelnemers.

De kunstenaar Roger Fry (1866-1934) richtte in 1913 in Bloomsbury in Londen de Omega Workshops op, een ontwerpersstudio die was gevestigd aan het Fitzroy Square 33, omdat hij zich niet kon vinden in het onderscheid tussen de niet functionele, autonome uitingen van beeldende kunst enerzijds, en de toegepaste kunst anderzijds. In zekere zin was het overstijgende ideaal van Fry de oprichting van een harmonieus ambachtsgilde waarin esthetica hand-in-hand zou gaan met directe bruikbaarheid.

Fry was curator geweest van het Metropolitan Museum of Art in New York en organiseerde de in 1910 in Londen gehouden expositie van postimpressionistisch werk in de Grafton Galleries. Het concept voor de ateliers was ontstaan uit Fry's pogingen de muurschilderkunst nieuw leven in te blazen. Hij zocht bovendien bewust naar mogelijkheden waarop zijn vrienden - deels verenigd in wat later de Bloomsburygroep zou gaan heten - hun verdiencapaciteit zouden kunnen vergroten.

In 1912 maakten Fry, Vanessa Bell (1879-1961) en Duncan Grant (1885-1978) fresco's voor zijn huis in Guilford en in 1913 stelde de groep door hen gedecoreerd meubilair tentoon in de Alpine Club Gallery in Londen. Enkele andere leden van de Omega Workshops waren de vorticistische schilders Percy Wyndham Lewis (1882-1957), David Bomberg (1890-1957) en Paul Nash (1889-1946) en ontwerper Edward McKnight kauffer.

Grant verzorgde de vormgeving van de uitnodiging van de eerste uitnodiging voor een expositie van de Workshops. De belettering van de uitnodiging was van Fry zelf. De tekst luidde: Yor are invited to an exhibbition of decorative arts at the above address: examples of interior decorations for bedrooms, nurseries, etc., furniture, textiles, hand-dyed dress materials, trays, fans and other objects, suitable for christmas presents.

Om er zeker van te zijn dat het werk verkocht werd op basis van de kwaliteit, en niet op basis van de reputatie van de kunstenaar, stond Fry erop dat alle werken niet werden gesigneerd met de naam van de maker, maar met uitsluitend met de letter Ù (omega).

De voornaamste kunstenaars die bijdroegen aan de Omega Workshops waren Fry zelf, Duncan Grant en Vanessa Bell. Aanvankelijk nam ook Wyndham Lewis deel aan het werk van de Workshops. Lewis scheidde zich evenwel al spoedig af en begon de zogenaamde Rebel Arts Movement, een beweging die veel meer werd bepaald door geometrische abstractie en tweedimensionale vormen.

In 1914 ontwierp Omega het interieur van het Cadena Café in Westbourne Grove en verzorgde de volledige aankleding van het huis van Henry Harris aan Bedford Square. In de ateliers maakte men verder ontwerpen van keramiek, textiel, gebrandschilderd glas, grafische kunst en versierd meubilair - sommige beschilderd met bloem- of figuratieve motie- ven in de vorticistische stijl, andere met abstract-geometrische motieven.

De Omega Workshops werden in 1919 gesloten en in 1920 geliquideerd. De belangstelling voor het werk van deze beweging was steeds marginaal gebleven en het - relatieve - succes was feitelijk alleen afhankelijk geweest van een aantal welgestelde vrienden van de oprichters. De technische kwaliteit van het werk was vaak amateuristisch, maar de Omega-stijl, die tevens Fauvisme en Kubisme omvatte, was in die tijd opvallend vooruitstrevend voor Engeland. Pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw ontstond er hernieuwde belangstelling voor het werk van de Omega Workshops. Deze hernieuwde belangstelling hing deels samen met de opleving van de populariteit van de Bloomsburygroep.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Omega_Workshops

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 48.