kunstbus
Dit artikel is 17-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Paul Mijksenaar


Om de opening van het Graphic Design Museum wereldkundig te maken, is een leuke clip gemaakt. Deze werd vormgegeven rond de iconen van Paul Mijksenaar, die ook te zien zullen zijn in de overzichtstentoonstelling 100 years of Graphic Design in the Netherlands. Animation: Netvlies Icons: Paul Mijksenaar Music: ISIS & Piet Jan Blauw Kijk voor meer info op Nederlandse ontwerper, geboren in 1944.

Mijksenaar en zijn bedrijf 'Bureau Mijksenaar' zijn wereldwijd bekend geworden met het ontwerpen van visuele informatie. Mijksenaars werk, zoals de bewegwijzering voor Schiphol, de Nederlandse Spoorwegen en later de New Yorkse luchthavens, verwierven internationaal veel belangstelling.

Publicaties van zijn hand zijn 'Open Here; the Art of Instructional Design' (samen met TU-Delft-collega Piet Westendorp), waarvan ook een Japanse vertaling is verschenen, 'Heeft grafische vormgeving nut?', 'Ontplofte beelden', 'Maps' en 'De vorm zal u toegeworpen worden'.

Carrière
P. Paul Mijksenaar studeerde in 1965 af als productontwerper aan het Instituut voor Kunstnijverheids-onderwijs in Amsterdam.

Gedurende 14 jaar ontwierp hij als freelancer onder andere huishoudelijke artikelen voor de Hoornsche metaalwarenfabriek en kalenders voor Mart. Spruijt.

In 1977 vroeg Wim Crouwel hem naar Delft te komen, waar hij als wetenschappelijk medewerker hoogleraar Ootje Oxenaar ondersteunde.

Vanaf 1982 combineerde hij het docentschap met een functie als teamleider bij Total Design.

In 1986 is hij oprichter en sindsdien directeur van het information design consultancy 'Bureau Mijksenaar' in Amsterdam, dat sinds 2002 een vestiging in New York heeft. Inmiddels werken er zo'n twaalf mensen bij Bureau Mijksenaar in Amsterdam.

Mijksenaar kreeg begin jaren negentig de opdracht om het bewegwijzeringsysteem voor Schiphol aan te passen. Tot dan toe werd de weg gewezen
door tweetalige tekstuele aanduidingen en pijlen maar veel reizigers bleken geen Nederlands of Engels te begrijpen. Mijksenaar introduceerde pictogrammen maar handhaafde het systeem om de belangrijkste informatie dwars op de looprichting te hangen en de overige informatie werd parallel aan de looprichting geplaatst.
In zijn bewegwijzering voor Schiphol worden belangrijke benamingen weer met een hoofdletter geschreven. Pieren A en B bestaan na invoering van zijn bewegwijzering niet meer omdat deze letters, uitgesproken in het Nederlands, verwarring veroorzaakten met de Engelse uitspraak ervan die geïnterpreteerd kan worden als E en D.
Bovendien introduceerde Mijksenaar driedimensionale plattegronden die een perspectivisch beeld geven. Toch maakt Mijksenaar zich geen illusies. Het percentage reizigers dat een kaart kan lezen en begrijpen, is volgens hem verwaarloosbaar: 'Kaarten laten slechts zien wat de luchthaven aan faciliteiten biedt maar kunnen een wegwijzer niet vervangen'. De informatieborden en plattegronden van Schiphol werden door de IATA Global Airport Monitor 2001 uitgeroepen tot het beste bewegwijzeringsysteem op luchthavens. Naast Schiphol heeft Bureau Mijksenaar ook op de luchthavens van onder meer Rotterdam, Dallas en New
York het bewegwijzeringsysteem ontworpen. Bent u de weg kwijt in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft, in de Amsterdam RAI of het Teylers Museum? Bureau Mijksenaar wijst u in de goede richting! - (Ootje Oxenaar op als deeltijd hoogleraar Vormgeving van Visuele Informatie aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Deze functie vervult hij tot 30 mei 2007.

Behalve bewegwijzering ontwierp het bureau onder andere huisstijlen en boeken, waaronder die van Paul Mijksenaar zelf. Hij schreef en illustreerde meerdere boeken, waaronder: Visual Function: A Brief Introduction to Information Design, Princeton Architectural Press 1997, en Open Here: The Art of Visual Instruction, met Piet Westendorp, Thames and Hudson 1999.

Daarnaast verscheen er van zijn hand een groot aantal publicaties in vaktijdschriften en kranten, waaronder rond 2005 een twintigtal columns 'Mijks Repair Shop' in het NRC over veel voorkomende problemen in het dagelijks gebruik van de meest uiteenlopende dingen van verkeersbord tot deurkruk.

In 2004 volgde een samenwerkingsverband met Arup onder de naam Mijksenaar Arup Wayfinding.

Website: Mijksenaar (www.mijksenaar.com

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 28.