kunstbus
Dit artikel is 09-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Potas

Potas (pot-as) is een mengsel van zouten dat hoofdzakelijk uit kaliumcarbonaat bestaat. De naam wordt ook wel gebruikt voor andere kaliumzouten en kaliumhoudende mineralen.

Potas werd gemaakt door houtas uit verbrand hout, vaak beuken, op te lossen in water en de gefilterde oplossing in te dampen. Het oplosbare zout dat overbleef werd potas genoemd. De naam is afgeleid van de woorden pot (kookpot) en as. Tegenwoordig wordt er vrijwel geen potas meer gewonnen, maar tot in de 20e eeuw was het een van de meest gebruikte chemische grondstoffen.

Potas bestaat grotendeels uit kaliumcarbonaat. Het woord potas wordt ook wel gebruikt als synoniem voor dit zout. Daarnaast bevat het andere zouten, voornamelijk kaliumzouten zoals kaliumchloride en kaliumsulfaat.

Het woord potassium, dat kalium betekent in het Engels en het Frans, is afgeleid van het Engelse en het Franse woord voor potas.

Potas is sinds de oudheid gebruikt voor diverse doeleinden:
. Grondstof voor glas
. Grondstof voor zeep
. Meststof
. Grondstof voor bijtende potas en parelas
. Hulpstof voor de productie van rozijnen

Potasglas (ook flessenglas, woudglas of waldglas genoemd).
Als men potas (kaliumcarbonaat) gebruikt als smeltmiddel in plaats van kwarts voor de productie van glas spreekt men van potas-glas. Door onzuiverheden in het mengsel heeft het een blauwgroene tot bruingele kleur en wordt daarom ook wel flesseglas genoemd.

Waldglas
Sinds de 15de eeuw werd in de bosrijke streken van Duitsland Waldglas gemaakt: potas verkregen uit de as van bomen en bosplanten. Het meestal groene, maar ook amberkleurig of bruin getinte glas werd gebruikt voor tal van specifiek Duitse vormen, zoals de Igel, Kuttrolf, Maigelein en Krautstrunk uit de 15de eeuw en de Roemer uit de 17de eeuw.

Verre de fougère (Fr. as van varens)
Primitief gebruiksglas in vormen geblazen ... de waldglashutten werden verplaatst als het stookhout op raakte. Bij de fabricage ervan werd as van varens en beukenhout gebruikt. Het groene of amberkleurige glas werd in Frankrijk al tijdens de Romeinse overheersing gemaakt en werd in de 14de eeuw in heel Frankrijk toegepast voor het vervaardigen van huishoudelijk glas. De decoratie bestond dikwijls uit braamnoppen.'

Websites:
. GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Potas.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 167.