kunstbus
Dit artikel is 23-09-2013 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pottenbakkerij-De-Vier-Paddenstoelen

Pottenbakkerij De Vier Paddenstoelen (Utrecht, 1920 - 1950)

Kleinschalige pottenbakkerij die in mei 1920 werd opgericht door Jan van Ham, Cees van Muyen, Koen Mertens en Eelke Snel die elkaar hadden ontmoet bij de Utrechtse Kunstaardewerkfabriek St. Lukas waar zij als plateelschilders en draaiers werkten.

  Zie ook aardewerk dat fraai moest zijn en betaalbaar voor de gewone man. Een ideaal dat getuigt van sympathie voor het socialisme. Ze sloten hiermee aan bij nieuwe ideeën in alle takken van de kunstnijverheid, die in de voorgaande jaren in vooruitstrevende kringen hadden postgevat.

Door financiële zorgen en onderlinge conflicten was de samenwerking van korte duur. In november 1920 vertrokken Mertens en Snel al naar de Potterie Kennemerland te Velsen waar zij het kenmerkende crème-kleurige aardewerk met de abstracte decors gingen produceren. Van Ham en Van Muyen zetten het bedrijf wel voort en op 1 oktober 1921 schrijven zij zich in bij de Kamer van Koophandel als N.V. Pottenbakkerij De Vier Paddenstoelen. Het bedrijf was gevestigd in de oude St. Lukasfabriek aan de Strosteeg in Utrecht.

Zomer 1923 vertrok Van Muyen om De Duinvoet in Loosduinen op te richten. Van Ham ging alleen verder.

Tot dan toe maakte men naast handgedraaide, gedecoreerde vazen ook artistiek verantwoorde gebruiksvoorwerpen als schalen, kommen en vazen alsmede wandborden die werden voorzien van kleurige decors in de kleuren geel, paars, groen, blauw, zwart en het kenmerkende oranje. Na het vertrek van Van Muyen veranderde het aardewerk van De Vier Paddenstoelen van karakter. Gaandeweg verdween de decoratie met banen en blokjes om plaats te maken voor gekleurde spiralen of gestileerde voorstellingen van landschapjes, vogels of vissen, die doorgaans de vorm van het aardewerk volgden.

De periode van Jan van Ham kenmerkt zich door een dunner uitgevoerd aardewerk waarbij het uiterlijk veelal wordt bepaald door Van Hams experimenten met diverse glazuren. In de loop van de jaren 30 vond een versobering plaats in vorm en decoratie en verschoof het accent van de productie van gedecoreerde borden naar vazen met heldere bol-, cylinder- en trechtervormen, op de schijf gedraaid en in één kleur geglazuurd.

Zijn bedrijf verhuisde in 1934 naar de Verlengde Hoogravenseweg. Op 11 januari 1941 is het bedrijf overgenomen door Kees van Moorsel. Na beslaglegging door de Duitsers is de pottenbakkerij verplaatst naar een voormalige timmerfabriek aan de Rijksstraatweg in Elst. Medewerkers waren onder meer Jan van Ham, Theo van Spanje, Herman Oldenhof en Leendert Blok.

Tijdens de oorlogsjaren beperkt men zich tot de productie van gebruiksgoed, mede door de schaarste aan beschikbare materialen. Na 1945 pakt men de draad van het sieraardewerk van voor de oorlog weer op.

In 1951 werd de fabricage van het sieraardewerk definitief stopgezet.

  Zie ook keramiek Pottenbakkerij De Vier Paddenstoelen op de website van Galerie Kunstbus  

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.