kunstbus
Dit artikel is 21-07-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Richard Meitner

Amerikaanse glaskunstenaar, geboren 3 januari 1949 in Philadelphia in de Verenigde Staten in een Oostenrijkse familie. Woont en werkt in Nederland.

Richard Craig Meitner heeft o.m. gewerkt voor de Glasfabriek Leerdam, EOS in Murano, Oberglas te Bärnbach en Val Saint-Lambert in Luik.

Richard Meitner buit in zijn glasobjecten, die met behulp van een grote verscheidenheid aan glastechnieken en andere materialen, variërend van email-verf tot metaal, hout of keramiek, tot stand komen, alle beeldende mogelijkheden van het werken met glas uit. Zijn objecten komen ook vaak tot stand in samenwerking met mensen, waaronder Mieke Groot en Richard Price, die andere technieken beheersen en deze aan zijn objecten toevoegen.

Centraal in zijn werk staan meestal geblazen glasvormen die functioneel zijn of een van de functie afgeleidde vorm hebben en die op speelse wijze zijn verrijkt met soms bizarre toevoegingen. De glazen vorm, die aanvankelijk al een sculpturaal element in zich droeg, wordt een sculptuur dan wel een ruimtelijk object. Een opvallend aspect van zijn werk is dat hij ook het inwendige van de glazen objecten benut door deze als het ware te doorboren met bijvoorbeeld dierlijke vormen.

Kenmerkend voor het oeuvre van Meitner is dat het zich niet laat vangen op één bepaalde benadering. Zijn denkbeelden verschillen dagelijks en daarmee de vormen die hij creeert. Meitner's werk is als geen andere beeldend kunstenaar in glas steeds weer anders. Als je zijn werk zou moeten categoriseren, zou zijn oeuvre tot het Postmodernisme gerekend kunnen worden. Meitner haalt reeds bestaande beelden, afkomstig uit verschillende bronnen - variërend van kunstgeschiedenis tot wetenschap, van populaire cultuur tot strikt persoonlijke achtergrond - en combineert of confronteert ze met elkaar. Meitner zoekt steeds de betekenis die achter de beelden ligt.

Panta rhei, alles is in constante beweging. Dat geldt ook voor de thematiek van Richard Meitner, dat is een beweeglijk veld van thema´s gebaseerd op eigenzinnigheid, durf en nieuwsgierigheid, die moeilijk onder woorden te brengen is. Telkens lijkt hij de kijker op het verkeerde been te willen zetten. Hij zet zijn denkwereld om in glas, en maakt daarbij gebruik van een grote verscheidenheid aan materialen en technieken. Meitners zoektocht van het omzetten van zijn continu veranderende denk- en belevingswereld naar het gestolde glas, levert dikwijls werken op waarmee iets aan de hand is.

Misschien is dat wel de rode draad in zijn werk, de zoektocht naar de magische kracht van vormen. Waardoor komt het dat we stil worden, als we bepaalde objecten van duizenden jaren geleden zien? Waarom schijnen bepaalde relaties tussen materialen of vormen, vormverhoudingen of kleuren, magisch? Dat maakt Meitner een belangrijk kunstenaar: zijn kracht om ons in een spel van uitersten uit onze dagelijkse werkelijkheid te halen en te dwingen tot nadenken.

Meirner gaf onder meer gastcolleges in Australië, Engeland, Japan, de Verenigde Staten en Zweden.

Biografie
Richard Graig Meitner studeerde van 1970-72 glas bij Marvin Lipofsky aan de University of California, Berkeley.

Richard Meitner kwam in 1972 naar Nederland om tot 1975 te studeren onder Sybren Valkema aan de Glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie. Reeds snel ontwikkelde hij zich tot een van de meest spraakmakende glaskunstenaars.

Samen met Mieke Groot (1949) gaf hij na de pensionering van Sybren Valkema van 1980 tot 2000 leiding aan de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie, de enige voltijds kunstopleiding voor glasbewerking in Nederland. Zij legden in de opleiding vooral de nadruk op het beeldende karakter van de projecten waardoor de glasafdeling zich ontwikkelde tot een wezenlijke autonome opleiding.

Mieke Groot (1949) heeft haar opleiding (sieraden en glaskunst) genoten aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Samen met Richard Meitner heeft ze twintig jaar de leiding gehad over de glasafdeling van de Rietveld Academie. Haar werk wordt internationaal zeer gewaardeerd en bevindt zich in bekende collecties in o.a. Europa, VS en Japan. Ze is een toonaangevend kunstenaar, die met haar werk en in het bijzonder haar contrasten van glas en email een grote reputatie heeft opgebouwd. Ze richt zich in haar werk vooral op de creatieve vrijheid en de verschillende mogelijkheden die het materiaal biedt.

1985 Tweede prijs Coburger Glaspreis.

Zowel in 1986, 1989, 1995 als 1996 behoorde een van de objecten van Meitner tot de honderd beste ontwerpen in glas, geselecteerd door het Amerikaanse Corning Museum of Glass.

Ontwierp in 2001, samen met Mieke Groot en Malainy Sow, het jaarobject van de Vereniging Vrienden van Modern Glas.

Amerikaanse kunsteaar Richard Meitner met glas. Dit is de aanleiding voor een grote overzichtstentoonstelling in het Nationaal Glasmuseum. Het museum heeft belangrijke bruiklenen ontvangen van musea uit Parijs, Düsseldorf, Coesfeld, Rotterdam, Den Haag, Arnhem en van particuliere collecties - (hoogleraar Kunst aan de Universidade Nove te Lissabon.Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.