kunstbus
Dit artikel is 24-02-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Roycrofters

Elbert G. Hubbard (1856-1915) is met zijn in 1895 opgerichte Roycrofters Workshop toonaangevend gewweest in de Amerikaanse arts & crafts-beweging.

Historie
Elbert G. Hubbard was een succesvol vertegenwoordiger voor het zeepbedrijf dat hij samen met zijn zwager runde. Hij verkocht zijn aandeel in het bedrijf en verhuisde rond 1893 naar East Aurora (nabij Buffalo).

Hubbard, die op zoek was naar een uitgever voor zijn filosofische geschriften, maakte in 1894 een reis naar Groot-Brittannië, waar hij John Ruskin (1819-1900) en William Morris ontmoette. Hij was zo geboeid door de Kelmscott Press van Morris, dat hij in 1895 zijn eigen drukkerij oprichtte: de Roycroft Press, genoemd naar de 17e-eeuwse Engelse boekbinders Samuel en Thomas Roycroft. In tegenstelling tot Kelmscott Press was Roycroft Press van Hubbard zeer commercieel ingesteld waar in Europa met een zekere minachting op werdneergekeken. Niettemin was Hubbard met name in de VS succesvol waar zijn ideeën over gelijkheid tussen geslachten en rassen zelfs vandaag nog weerklank vinden.

Wij laten de verschillend beoordeelde economische opzet voor wat zij is, hoewel deze noodwendigerwijs verband houdt met de kwaliteiten van het werk der onder Elbert Hubbard's (Fra Elbertus) leiding staande Roycroft Press in East Aurora, New York. Deze handig bestuurde onderneming heeft veel uitgegeven, waaraan men den minder zuiveren opzet herkent of het te liefhebberige gedoe van pseudo artist-drukkers en initialen en randen kleurende dorpsmeisjes. Een enkel boek is versierd door professionals, zoo teekende o. a. onze landgenoot Theo Neuhuys, gedurende zijn verblijf in Amerika, menige initiaal en versiering voor dezen uitgever, geheel verschillend van de amerikaansche opvatting, maar toch goed bij de letter aansluitende.
Wij zouden er niet aan denken om de vette Cheltenham als boekletter te gebruiken, maar ik zag deze toch goed toegepast in eene uitgave der Roycrofters. Zij hebben bijzonder dure, in geciseleerd lederen en andere kostbare banden, door den bekwamen Mr. Kinder gebonden, boeken uitgegeven, versierd met hand-gekleurde en vergulde randen en initialen. Ondanks het enorme werk en den buitengewonen prijs is het resultaat daaraan niet geêvenredigd. En toch, hoewel ook hiervoor de versieringen niet bepaald uitmunten, is de door ons gereproduceerde pagina uit een bundel van Elbert Hubbard met de bekende talrijke malen herdrukte Message to Garcia, een lang niet te verwerpen voorbeeld van het ongelijke kunnen dezer beurtelings op het land en in de drukkerij werkende Roycrofters.
- Elbert Hubbard en zijn Roycroft pers nemen een positie in tussen de Engelse Arts and Crafts-beweging en de American style. Hij koppelt middeleeuwse elementen aan moderne productiewijzen. Duizenden initialen worden met de hand ingekleurd. Vanaf 1895 produceert Hubbard uitgaven in suède banden. Zelf ontwerpt hij niets: de vormgeving vertrouwt hij toe aan kunstenaars als Samuel Warner, W.W. Denslow en Dard Hunter. De eclectische typografie vertoont een grote verwantschap met het werk van Morris en Bradley, maar de kwaliteit is wisselvallig. - 1896 werd de handwerksgroep Roycroft gestart: een meubelatelier voor het produceren van meubelen in opdracht en souvenirs voor gasten van de Roycroft Inn waar bijv. Charles Rohlfs nog les zou geven. Rond 1906 had het bedrijf meer dan vierhonderd personeelsleden en in 1909 werd er ok nog een metaalwerkplaats geopend.

Na het zinken van de Lusitania in 1915, waarmee hubbard en zijn vrouw Alice Moore Hubbard, auteur en vrouwenrechtenactiviste, reisden, nam hun zoon Bert de leiding over tot het bedrijf in 1938 voorgoed zijn deuren sloot.


De naam Roycroft is ontleend aan twee Engelse drukkers uit de 17e eeuw: Thomas en Samuel Roycroft. Net als Morris greep ook Hubbard terug op middeleeuwse technieken en ideeën. Maar het woord Roycroft had voor Hubbard ook de connotatie: 'Kings Craft'. Het was gebruikelijk in de Middeleeuwen om het beste van het handgemaakte product aan de koning af te staan. Het symbool van de Roycrofters stamt eveneens uit de middeleeuwen en werd gebruikt door monniken om aan te geven dat ze hun werk naar beste eer en geweten hadden voltooid en aan God opdroegen. In 1906 liet Hubbard het symbool, met een R er in, registreren als trademark van de Roycrofters. Tegenwoordig gebruikt de Roycroft Shop het symbool met een dubbele R er in.

In 1976 werd op initiatief van enkele inwoners van East Aurora een Roycroft Campus opgericht met als doel het gedachtengoed van Hubbard en de Roycrofters in stand te houden.

Het werk binnen de Roycroftgemeenschap werd gezien als een collectief gebeuren, vandaar dat men in colofons geen namen van medewerkers, zoals typografen of drukkers, vindt, met uitzondering van die van Hubbard zelf. Voor de verzamelaar is het van belang te weten dat Hubbard het niet zo nauw nam met het begrip 'Limited edition'. Sommige exemplaren kennen een nummer dat hoger is dan de vermelde oplage. Ook had Hubbard zijn medewerkers toestemming gegeven met zijn naam te signeren. Volgens de Roycroft Shop waren alleen de handtekening in zijn paspoort en op zijn betaalchecks echt.

Websites:
. www.omarkhayyamnederland.com


Pageviews vandaag: 1414.