kunstbus
Dit artikel is 14-02-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Scenografie

De scenografie (vrouwelijk)

1. De kunst om decoraties te schilderen (voor het toneel).
2. Het ontwerpen en creëren van decors, met een bijzondere aandacht voor de ruimtelijke aspecten ervan.

De scenografie is het vak van de scenograaf (ook wel decorontwerper of theatervormgever). Deze houdt zich bezig met het ontwerpen van de vormgeving voor theatervoorstellingen.
Binnen de toneelwereld is scenografie een veel uitgebreidere discipline dan alleen de vormgeving van het decor. Scenografie is het ontwerpen van en beslissen over alle onderdelen van een toneelproductie die de scène maken tot wat ze moet zijn om de correcte sfeer (beslist in overleg met de regisseur) van de voorstelling maakt. Ontwerp en keuze van rekwisieten, kostumering, decorontwerp, belichting en achtergrondgeluid en in sommige gevallen het publiciteitsmateriaal van de theatervoorstelling behoren tot de uitgebreide verantwoordelijkheden van de scenograaf. Belangrijk is het multidisciplinaire gegeven van de scenografie. Installatiekunst, videokunst, architectuur, lichtontwerp zijn enkele elementen die het hedendaags scènebeeld bepalen.

Opleiding
In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden om tot scenograaf te worden opgeleid, bijvoorbeeld bij de kunstacademie te Utrecht en Maastricht en Groningen. In Amsterdam is aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten sinds 2007 de opleiding Scenografie te volgen. Voor de opleiding aan de Rietveld Academie in Amsterdam is geen inschrijving meer mogelijk. De opleiding wordt afgebouwd.

Een ontwerper werkt in veel gevallen samen met de regisseur of choreograaf, op basis van het concept dat hij over een tekst of op basis van een grondgedachte heeft ontwikkeld. In deze samenwerking heeft de ontwerper het specifieke talent om in te gaan op de achterliggende behoefte, en verder te kijken dan slechts direct op de letterlijke vraag van de regisseur of choreograaf in te gaan. Daarmee stelt de ontwerper zich op als een authentiek beeldende kracht in het proces van conceptontwikkeling en uitvoering. Hij is, ideaal gesproken, tien stappen vóór in de verbeelding van het concept, ziet de behoeftes en heeft inzicht in wat een regisseur of choreograaf ten diepste nodig heeft.
De opleiding Scenografie gaat daarom uit van een ontwerper die heldere eigen opvattingen heeft, en die met zijn artistieke inzicht en uitgebreide vakkennis in staat is om in samenwerking met andere leden van het artistieke team een vormgevingsconcept te ontwikkelen, terwijl hij ook de uitvoering ervan stuurt en begeleidt. Een ontwerp wordt hierbij niet gezien als optelsom van losse elementen; het gaat in essentie over effectiviteit van beeld en structurering van inhoud. - Theater Instituut Nederland jaarlijks een prijs uit voor beste decor. In 2009 was de prijs een oeuvreprijs en ging die naar Jan Joris Lamers.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Scenografie

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.