kunstbus
Dit artikel is 07-08-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Schie-2.0

Schie 2. werd in 1998 opgericht door productontwerpers Lucas Verweij en Jan Konings en stedenbouwer Ton Matton. Inmiddels zijn ze niet meer als collectief, maar individueel betrokken bij de invulling van de openbare ruimte, stedenbouw en architectuur.

De werkwijze van het Rotterdamse ontwerpbureau Schie 2. kenmerkt zich door een kritische stellingname ten opzichte van de Nederlandse regelgeving. Vanuit uiteenlopende disciplines probeert Schie 2. bestaande opvattingen en structuren binnen onder meer de stedenbouw en de planologie te doorbreken. Schie 2. pleit niet voor het afschaffen van regels maar voor een goede balans tussen regulering en verantwoordelijkheid van de burger. De voorstellen en projecten van Schie 2. zijn een pleidooi voor autarkie, rekken bestaande regels op en ontwikkelen of tonen variaties op bekende stedenbouwkundige of architectonische elementen.

Een van de eerste projecten van Schie 2. droeg de titel Regelland, het was een analyse van absurde Nederlandse stedenbouwkundige regels. Op 150 posters stonden teksten als 'De maximale afstand tussen de voordeur en de glasbak is 450 meter' of 'Hier is men verplicht zwemkleding te dragen'.

In een groepstentoonstelling van 1999 in De Appel in Amsterdam heeft Schie 2. de muren van een van de ruimtes volgepakt met voorschriften en regels over wat moet en niet mag in Nederland. Schie 2. is van mening dat een overmaat aan regelgeving de persoonlijke verantwoording en inventiviteit dood. Met deze presentatie probeert zij een discussie over vrijheid aan te zwengelen. - (Vinex (2000)(collages van Schie 2. geven een treffend beeld van een Vinex-locatie in Nederland: ze tonen zowel de eenvormigheid en standaardisering als de variaties in het straatbeeld van Vinex-locaties. Foto's van onder andere parkeerplaatsen en tuinhekken laten zien dat de verscheidenheid op straat ligt en verscholen zit in de details. Schie 2. realiseerde de collages Viva Vinex in opdracht van Museum De Paviljoens voor de gelijknamige tentoonstelling Viva Vinex! .

Schie 2. ziet riolering, stromend water en elektriciteit als het comfort van gisteren, maar een beknotting van vrijheid nu: "De conventie van het huis is het rijtjeshuis. We accepteren het als doodgewoon, maar eigenlijk willen we allemaal wat anders. Het rijtjeshuis bestaat vooral om economische redenen: het model hoort bij de vastgestelde prijs, en dat model is weer geheel afhankelijk van de ondergrondse infrastructuur van elektriciteit en riolering en de grondprijs. Dus daar moet je wat aan doen. Een huis dat afziet van die structuur, maar wel de vrije woning is die je zou willen." - (Jan Konings)

. Autarkisch huis (2001)(Schie 2. komen samen in het ontwerp van een Autarkisch Huis. Het 'Autarkisch huis' is een woning die geheel zelfvoorzienend is en geen aan- en afvoerleidingen van enig soort nodig heeft. Omdat het Autarkisch huis de omgeving niet aantast, heeft Staatsbosbeheer per hoge uitzondering toestemming verleend om voor een jaar een prototype te plaatsen in een natuurgebied nabij Fort Asperen. Verweij gaat er zelf een jaar op proef wonen.
Het huis is ongefundeerd, demontabel en verplaatsbaar. Daardoor kan het huis staan waar het wil, eventueel in extreem lage dichtheid. Een zelfvoorzienend huis is de sleutel om 1 woning per hectare te maken, en maakt flexibel- en multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk.
Het concept is gericht om een comfortabele en bijzondere manier van wonen mogelijk te maken op bijzondere locaties.
Milieubewust leven is in het Autarkisch Huis niet langer een ethische verplichting maar een vanzelfsprekendheid die andere kwaliteiten genereert. In dit project wordt een unieke aanpak gehanteerd die de disciplines milieutechniek, architectuur en design verenigt.
Veel van de technieken toegepast in het huis gaan terug op oude en volledig ontwikkelde technieken, voor andere onderdelen ontwikkelde Schie 2. zelf oplossingen, die volgens Verweij, net zoals de ganse opzet van het autarkisch huis, eeuwen oud zijn maar nieuw in hun hedendaagse toepassing. Samen met Atelier Van Lieshout ontwikkelden ze een droog composttoilet. Voor de koelkast is men teruggekeerd naar grootmoeders tijd, hier houdt een blok ijs de koelkast twee weken lang koel. De afwasbak beschikt over een zelfreinigend systeem, na twee dagen is het afwaswater terug schoon en kan het opnieuw gebruikt worden. - (Schie 2. zijn meubelstukken die een sterk medierend vermogen hebben. Ze staan nooit op zichzelf, als autonoom object met een beperkte functionele betekenis, maar zijn sterk ontwikkeld vanuit het zoeken naar een communicatieve waarde die zij in een bepaalde context kunnen hebben. Deze ontwerpgedachte ligt ook ten grondslag aan het project 'Droogzwemmen'. - (Schie 2. een kunstproject gemaakt dat bestaat uit vier archetypische meubelstukken: de sofa, de toog, de dug-out, de katheder. Deze meubelstukken zijn geplaatst in de openbaar toegankelijke ruimtes van de school en zinspelen op specifieke vormen van communicatie binnen bepaalde groepen in de samenleving. Zo staat de katheder voor de toespraak, de toog voor het cafégesprek, de sofa voor het persoonlijke, intieme gesprek bij de psychiater. Van de dug-out aanschouwt een kleine groep de activiteiten op het plein. In de vier meubelstukken zijn van tijd tot tijd fragmenten tekst te horen, waarmee geprobeerd wordt het gesprek te beïnvloeden. De vragen en opmerkingen die te horen zijn staan op maatschappelijke, politieke en persoonlijke onderwerpen. Een redactie van studenten verzorgt periodiek aanpassingen op de geluidsfragmenten. Het is de bedoeling dat 'Droogzwemmen' ook als leermiddel wordt ingezet en dat studenten ermee experimenteren.

Websites:
. (fotograaf Ralph Kamena in samenwerking met Bureau Schie 2.. Centraal in dit project staat de fysieke ervaring van grootstedelijkheid. (www.designws.com/pagina/1tentfbr.htm)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.