kunstbus
Dit artikel is 03 08 2017 10:55 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

silicaat

1. In de scheikunde is een silicaat een verbinding van silicium en zuurstof (SixOy), één of meer metalen en eventueel ook hydroxide-ionen, zie kiezelzuur.

2. Met silicaat worden ook de zouten of esters van silicium en kiezelzuur aangeduid. De zouten bevatten alle het tetraëdrische SiO44--ion (of een afgeleide daarvan, met een of meer waterstofatomen). Silicaten worden als grondstof gebruikt bij de bereiding van glas. De silicaten van natrium en calcium worden waterglas genoemd en vinden toepassingen in de techniek. De esters zijn verbindingen met als algemene formule Si(OR)4.

3. In de mineralogie vormen de silicaten een grote groep mineralen, zie bijvoorbeeld kwarts. Deze zijn alle opgebouwd zijn uit SiO4-tetraëders. Ze vormen bijna 95% van de aardkorst en bestaan in tal van variëteiten:

Indeling van de silicaten
De silicaten worden verder ingedeeld op basis van de polymerisatie­graad van het silicaat-ion in de volgende groepen:

Nesosolicaat
Een nesosilicaat is een silicaat met de eenvoudigste opbouw van silicium en zuurstof, in geïsoleerde tetraëders. Veel voorkomende nesosilicaten zijn olivijn en granaten.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.