kunstbus
Dit artikel is 10-02-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Total-Design

Total Design (sinds 2000 Total Identity)

Nederlands multidisciplinair ontwerpbureau, in 1963 opgericht in Amsterdam door Friso Kramer (geb.1922), grafisch vormgever Benno Wissing (geb. 1923), typograaf Wim Crouwel (geb.1928) en de gebroeders Schwarz.

De ontwerpers van Total Design - Total verwijst naar het multidisciplinaire - specialiseerden zich in integrale vormoplossingen met visuele identiteitsprogramma's waarin design werd ingezet om de producten, diensten en het beeld van opdrachtgevers op elkaar af te stemmen.

In plaats van zich enkel op grafische ontwerpen te richten, houden de ontwerpers van Total Design zich als een team bezig met grote, omvangrijke projecten zoals het ontwerpen van complete huis- of bedrijfsstijlen voor klanten uit zowel de commerciële als uit de culturele sector. Zij beschouwden het als hun taak om functioneel in te grijpen in de stortvloed van informatie die mensen over zich heen krijgen. Via onderzoek en analyse leverden zij een bijdrage aan het vereenvoudigen van de communicatie tussen mensen.

Door de jaren heen hebben vele ontwerpers zich bij het bureau aangesloten, onder wie Anthon Beeke, Ben Bos, Daphne Duijvelshoff-van Peski, Reynoud Homan, Hartmut Kowalke, Jurriaan Schrofer, Gerard Unger en Jolijn van de Wouw. Voor nieuwe impulsen roepen zij veelvuldig de hulp in van externe vormgevers.

De vereenvoudigde grafische vormgeving en typografie in sans-serif van het bureau waren gestoeld op het minimalisme van de Zwitserse school.

In 2000 verandert Total Design zijn naam in Total Identity.

Historie
5 maart 1963 werd de Associatie voor Total Design NV opgericht richt door grafisch ontwerper Wim Crouwel, industrieel ontwerper Friso Kramer, grafisch en architectonisch ontwerper Benno Wissing en Dick en Paul Schwarz die de economische en organisatorische kanten van het bedrijf onder hun hoede namen. Een andere man van het eerste uur was Ben Bos.

Total Design was het eerste 'combinatiebureau' van Nederland. Het kenmerkte zich door de beredeneerde en functionele aanpak van design. Deze aanpak was niet onomstreden maar bracht vernieuwende vormgeving. Ze hielden zich bezig met alle aspecten van vormgeving, van briefpapier tot architectuur. Het maandblad 'Goed Wonen' deed in 1963 verslag van de doelstellingen en bezigheden: 'Een aantal van deze werkzaamheden (..) kunnen wij van dichtbij bezien: aan tekentafels is de staf van TD bezig aan typografische ontwerpen, affiches en drukwerk voor de Peter Stuyvesant Collection, de Bijenkorf, Kunst en Bedrijf, museum Boymans, KLM, uitgeverij Abrams en het Stedelijk Museum, verpakkingen (Metz & Co), een nieuwe afwerking van de DAVO haard, een stoel voor de Cirkel, die zowel bij de conferentietafel als bij de eettafel past en de tekeningen en een maquette van een voormalig parkeerplein in van Nederlands grootste industriesteden, dat tot een rustgevend en tot zitten nodend plein moet worden omgebouwd.'

Het doel van Total Design was Nederland opnieuw vorm te geven en design te professionaliseren. 'De doelstelling van de vennootschap is het ontwikkelen en uitwerken van ideeën betreffende vormgeving op alle gebieden, ten einde waar mogelijk een eenheid van gedachten (total design) hierin tot stand te brengen.' Ze stelden zich een efficiënte en bedrijfsmatige aanpak ten doel, zowel in de ontwerpbenadering als in het functioneren van het bureau.

Al vanaf het begin richtte Total Design zich op grote samenhangende opdrachten, en werden al snel in verband gebracht met 'huisstijl' of 'bedrijfsstijl'. Ze kregen opdrachten voor Organon, De Bijenkorf en PTT. Ook binnen de culturele sector kregen ze opdrachten. Total Design verzorgde jarenlang affiches voor musea zoals het Stedelijk Museum en Boijmans van Beuningen.

Het bedenken van de nieuwe huisstijl voor oliemaatschappij PAM in 1964 was een van hun eerste opdrachten waarvoor zij naast de logo's ook de benzinepompen- en stations vorm gaven.

De bewegwijzering van luchthaven Schiphol, een opdracht uit 1967, was onder leiding van Ben Wissing een groot succes. Zij zouden met hun ontwerp in het lettertype sans-serif en met opvallende symbolenwereldwijd een grote invloed gaan uitoefenen op bewegwijzering.

Ook de SHV en uitzendbureau Randstad waren belangrijke opdrachtgevers. Ook was Total Design verantwoordelijk voor het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling van Osaka in 1970.

Ondanks het succes groeiden er rond 1968 tegenstellingen binnen Total Design. Opvattingen over bedrijfsvoering en organisatie van het werk botsten en er ontstonden spanningen tussen de artistieke en commerciële sectoren van het bedrijf. Het gevolg was dat Paul en Dick Schwarz in 1972 en later ook Benno Wissing en Friso Kramer vertrokken. Wim Crouwel voerde van 1972 tot 1980 de directie met Ben Bos en Hans Wierda.

In de loop der tijd werd een concentratie op het grafische werk zichtbaar. Dat kwam mede door Jurriaan Schrofer, die in 1972 in de leiding van Total Design kwam. Hij was een ervaren grafisch ontwerper die nieuwe experimenteerlust binnen het bureau bracht. Total Design heeft sowieso nooit het binnenhalen van vooruitstrevende jong ontwerpers geschuwd. Mede hierdoor heeft het vele ontwerpers aangetrokken en talenten voortgebracht.

1981 logo PTT (in gebruik vanaf 1981 tot 1989)
Eind jaren zestig van de twintigste eeuw krijgen de ontwerpbureaus Total Design en Tel Design (later Studio Dumbar) de opdracht om voor PTT een huisstijl te ontwerpen. Beide bureaus gaan onafhankelijk van elkaar aan het werk en komen in 1978 tot een definitief voorstel. De PTT-bedrijfsstijl wordt in 1981 officieel ingevoerd. De ontwikkelde huisstijl is geen dogmatisch gegeven, maar verandert mee met de veranderingen binnen het bedrijf.

Toen Jelle van der Toorn Vrijthoff in 1982 de directie op zich nam, was de positie van Total Design niet langer dominant.

Total Design ontwikkelde zich tot een full service identiteitsbureau, waarbij alle aspecten van identiteit werden bekeken om organisaties en bedrijven zelfbewuster te maken en hun communicatieve vermogen te vergroten. Na veertig jaar bestaan werd Total Design in 2000 voortgezet als Total Identity. De werkzaamheden van Total Identity bestaan tegenwoordig uit bezigheden omtrent de ontwikkeling van identiteitsscenario's, vanuit de werkterreinen communicatie, design en publishing.

Begin 2003 is de Stichting Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) begonnen met de (digitale) ontsluiting van het werk van Total Design. Met de ontsluiting wordt een belangrijk deel van het vormgevingserfgoed en de ontwikkeling van de visuele communicatie in ons land zichtbaar gemaakt.

Websites:
* www.totaldesign.nl
* www.nago.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.