kunstbus
Dit artikel is 25-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wim den Boon

Nederlandse ontwerper en architect, geboren te Waddinxveen op 12 maart 1912 - overleden te Den Haag op 1 september 1968.

Biografie
. 1924-1929 opleiding Hogere Handelsschool, Rotterdam.
. docent huishoudschool, Den Haag.

Wim den Boon raakte via zijn werk bij Unilever betrokken bij het inrichten en opbouwen van tentoonstellingen.

. 1941-1945 Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
Hij besloot zich verder te bekwamen in deze richting en volgde tijdens de Bezettingsjaren de opleiding Binnenhuiskunst aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Tijdens zijn opleiding leerde hij Hein Stolle en Pierre Kleykamp kennen samen vormden zij de 'Groep &'. Samen met Honoré Ritter traden zij soms ook naar buiten als de 'Werkgroep Nieuwe Architectuur'.

Groep & manifesteerde zich na de oorlog met prijsvragen en de tentoonstelling 'Den Haag bouwt op' in het Gemeentemuseum Den Haag in 1946. In 1948 ontwierp de groep o.a. het interieur van Thomas's Havenbedrijf (Brinkman & Van den Broek) te Rotterdam en het interieur en de meubels van de internationale vertrekhal van Schiphol in 1948. De puristische vormgeving van de interieurs en de meubelen sluit naadloos aan bij de functionalistische vormgeving van einde jaren dertig, toen avant-gardeontwerpers zowel meubelen van verchroomde buis als van gebogen multiplex maakten.

De groep ontwierp ook een eetkamerstoel voor Stichting Goed Wonen, van welk gelijknamig tijdschrift Den Boon vanaf het begin in 1948 tot 1950 redactiesecretaris was. Den Boon schreef een aantal artikelen voor dit vooraanstaande blad voor de binnenhuisarchitectuur. Zijn stukken zijn bijna zonder uitzondering opvoedend, waarbij de lezers het bevrijdende karakter van de nieuwe vormgeving wordt voorgehouden. Den Boons polemische karakter en vooral de sterk belerende toon van zijn artikelen was veel medewerkers en lezers van Goed Wonen te gortig en in 1950 dwong de redactie hem op te stappen.

In 1950 brak hij ook met Groep & en vestigde zich als zelfstandig binnenhuisarchitect in Den Haag. Hij richtte samen met Dora Mees en de architect J.W. Jansen de stichting Mens en Huis op. Zijn interieurontwerpen kenmerken zich van dan af steeds duidelijker door een zeer zorgvuldige behandeling van de ruimte die vaak slechts onderbroken wordt door enkele precies geplaatste losse of vaste meubelen. Wim den Boon heeft in zijn ontwerpen een voorliefde voor de toepassing van decoratieloze, anonieme gebruiksvoorwerpen als de melkfles, de fotolamp en de schragentafel.

Er ontstond een uitgebreid oeuvre, variërend van kleine verbouwingen en meubelontwerpen tot complete nieuwbouwprojecten voor particulieren. In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw was hij verantwoordelijk voor vele interieurs en verbouwingen in met name Den Haag en de omliggende villadorpen. Bij een aantal projecten werkte hij samen met D. van Woerkom. In het werk van Wim den Boon zijn invloeden zichtbaar van De Stijl en Gerrit Rietveld, maar hij liet zich ook inspireren door ontwerpers uit Scandinavië.

Na aanvankelijk als binnenhuisarchitect werkzaam te zijn geweest, ontwierp hij ook zelf woningen. Opmerkelijk zijn de fantasiehuizen die hij heeft ontworpen, met namen als Gangenhuis, Torenhuis en Smalle Huis. Zijn gerealiseerde woonhuizen zijn zeer ruimtelijk van opzet, soms duidelijk beïnvloed door Le Corbusier. Vokomen onterecht zijn deze met veel gevoel voor materiaal, kleur en vorm ontworpen woonhuizen niet bekend geworden.

Wim den Boon overleed op jonge leeftijd in 1968.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.