kunstbus
Dit artikel is 22-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Zwischengoldglas

Dubbelglas of Zwischengoldglas (verguld glas)

Zwischengoldglas ontstaat door een versiering van bladgoud, waarin decoraties zijn geëtst, aan te brengen op de buitenzijde van het eerst geblazen glas en om deze te beschermen een tweede laag overheen te blazen. Deze techniek uit de oudheid werd in de 18de eeuw opnieuw in Bohemen ontwikkeld en vooral voor pronkbokalen toegepast.

Dubbelglas
Glas waar op de buitenzijde van het eerst geblazen glas een versiering is aangebracht waarop om deze te beschermen een tweede laag overheen is geblazen.

Gefoelied glas
Een eenvoudige vorm van Zwischengoldglas waarbij bladgoud, bladzilver of bladtin wordt aangebracht om het glas een hogere glans te verlenen. Deze techniek werd van groot belang voor de spiegelindustrie.

In de zgn. kwikspiegels werd het glas 'gefoelied' door het te bedekken met tinamalgaam - een dunne laag metaallegering van kwik en tin - als reflecterende laag. Deze methode van spiegels maken was niet zonder gevaar. Het inademen van de kwikdampen was zwaar giftig. Al in de 13e eeuw werd een dergelijk procedé beschreven, maar de precieze datum van de eerste fabricage is niet bekend. In de 16e eeuw heeft dit procedé algemeen invoering gevonden. Uit een brief uit 1507 van de gebroeders Danzola del Gallo uit het plaatsje Murano in de buurt van Venetië, waarin deze om het privilege vragen om gedurende 25 jaar dergelijke spiegels te maken, blijkt ook dat in Duitsland en Vlaanderen deze techniek al werd toegepast. Kwikspiegels waren toentertijd erg duur: bij de afwikkeling van de nalatenschap van de Franse minister Jean-Baptiste Colbert in 1683, bracht een Venetiaanse spiegel van 115 x 65 cm met zilveren lijst bijna drie keer zoveel op als een schilderij van Rubens.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.