kunstbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

documentaire

Een op documenten, feiten berustende film.

Een documentaire is een montage van radio-, televisie- of filmopnames die een beeld geven van een politiek, wetenschappelijk, sociaal-maatschappelijk of historisch onderwerp.

Documentaires zijn vaak informatief van aard. Soms pogen documentaires een objectief beeld te geven van een onderwerp, maar soms wordt juist de nadruk gelegd op de subjectieve visie van de filmmaker.

Ons leven bestaat uit verhalen. Door de eeuwen heen heeft de mens diverse manieren gebruikt om zijn boodschap over te brengen op andere mensen. De klassieke Griekse filosoof en wetenschapper Aristoteles gaf in zijn handboek Een Goedgestructureerd Plot in 350 vóór Christus richtlijnen voor het vertellen van verhalen. Deze richtlijnen zijn eeuwenlang door mensen gebruikt op papier, in toneel en op scherm.

De documentaire tracht als één van de manieren van het vertellen van verhalen de toeschouwer met zijn beeldverhaal de werkelijkheid te laten zien van buiten de wereld van de film. De organisatie 'World Union of Documentary' gaf in 1948 deze definitie aan documentaire:

'Met documentaire film wordt bedoeld alle methoden van opname op celluloid van enig aspect van de realiteit door ofwel feitelijke filmopname ofwel door een integere en gerechtvaardigde reconstructie, om daarmee een beroep te doen op zowel verstand als gevoel, met als doel het stimuleren van het verlangen naar en het vergroten van menselijke kennis en begrip, en het eerlijk tonen van problemen en oplossingen daarvan op het terrein van economie, cultuur en menselijke relaties.'

Behalve het gebruik van celluloid voor filmopnamen is deze definitie nog steeds van kracht. De soorten, vormen en genres van documentaires en de daarachterliggende bedoelingen lopen uiteen. Maar het voornaamste raakvlak dat verschillende soorten documentaires hebben is de weergave van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid is een 'subjectieve constructie' die tot stand wordt gebracht door de schrijver, de regisseur, de filmploeg en de editor.

Een mockumentary is een film en TV genre waarin een bepaald onderwerp (kan zowel fictief als echt bestaand zijn) wordt besproken zoals in een documentaire, maar waarin niets wat verteld wordt op feiten berust. Vaak is er sprake van parodie of satire. De naam mockumentary is een portmanteau van de Engelse woorden to mock (ergens de spot mee drijven) en documentary (documentaire).

Mockumentaries komen in verschillende vormen voor. De meest voorkomende soort is de mockumentary waarin de spot wordt gedreven met een bestaand onderwerp. Zo worden in deze mockumentaries zaken getoond die onwaar zijn en op geen enkel feit berusten. Deze vorm van een mockumentary is vaak bedoeld als parodie op de serieuze documentaires omtrent het onderwerp. Een recent voorbeeld hiervan is de film Farce of the Penguins. Andere beroemde voorbeelden in dit genre zijn bijvoorbeeld Spinal Tap en The Office.

Daarnaast zijn er ook serieuzere mockumentaries. Deze worden ook wel drama documentaire of docudrama genoemd. In dit soort serieuze mockumentaries staat vaak een fictieve plaats of persoon centraal. Vaak wordt de geschiedenis en andere interessante 'feiten' over deze plaats/persoon verteld zoals dat normaal in een documentaire gebeurt. Het fictieve onderwerp wordt dan behandeld alsof het echt bestaat, en er echt onderzoek naar is gedaan. Dit soort mockumentaries zijn gelijk aan het boek Leven en werken van de Kabouter van de schrijver Rien Poortvliet. Deze mockumentaries zijn over het algemeen niet bedoeld om ergens de spot mee te drijven, maar kunnen ook niet als officiële documentaires worden gezien omdat ze een fictief onderwerp behandelen.

Nep documentaires zijn al vaker gebruik voor dramatische producties. Een goed voorbeeld is Orson Welles' hoorspelversie van het boek The War of the Worlds. Dit hoorspel werd opgesteld als een serieus lijkende reportage over een aanval van aliens.

Mockumentaries worden vaak geïmproviseerd, aangezien ter plekke tekst verzinnen vaak realistischer overkomt als 'documentaire' dan gewoon je tekst volgens een vooraf geschreven script opzeggen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Documentaire.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 63.