kunstbus
Dit artikel is 14-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Mise-en-scene

De mise-en-scène (v)

Alles wat nodig is om een toneelstuk e.d. mogelijk, uitvoerbaar te maken. Wat er gebeurt/zich bevindt of Wat er te zien is.

De term is afkomstig uit het Frans, wat letterlijk betekent: in scène te zijn geplaatst ('having been put into scene').

Toneel
Ruim opgevat is mise-en-scène de compositie van alle elementen van een theatervoorstelling.
In engere zin wordt onder mise-en-scène de compositie van de bewegingen van de acteurs op het toneel; het zichtbare gedeelte van de regie.

Film
1. De mise-en-scène gaat ervan uit dat lange opnames en frequente camerabewegingen beter zijn dan achteraf een scène in verschillende stukken te monteren.
2. Het refereert aan alles dat voor de camera moet verschijnen en de manier waarop het is geordend - decor, acteurs, kostuums, licht, camerabewegingen en optredens.
. De 'setting' of decor: De plaats of ruimte waarbinnen een film zich afspeelt.
. Binnen de 'setting' zijn er verschillende objecten te vinden, waarvan sommige objecten gelden als 'props', objecten die een echte rol spelen binnen het verhaal.
. Licht kan bijvoorbeeld vorm onthullen, of een bepaalde atmosfeer of stemming creëren.
. De kostuums hebben een soortgelijke functie als de 'setting'. Net als de 'setting' geven de 'costumes' weer in welke tijd de film zich afspeelt. 'Costumes' kunnen ook onderscheid maken in bijvoorbeeld klasse of karakter of gelden als 'prop'.
. Make-up is vooral belangrijk om de gezichtsuitdrukkingen van een acteur goed in beeld te brengen.
. Staging, de manier van acteren, is misschien wel één van de belangrijkste onderdelen voor het creëren van geloofwaardigheid.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.