kunstbus
Dit artikel is 24-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Regisseur

De regisseur (m.), ~s

Artistiek leider van toneel-, radio- of tv-opvoeringen en filmopnamen.

Een filmregisseur is de persoon die verantwoordelijk is voor de totale uitvoering van een filmproject en wordt in Europa ook vaak gezien als de "maker" van de film, zoals de auteur van een boek. De regisseur is echter alleen de artistieke leider van het filmproces en zal altijd een producent boven zich hebben voor de financiële kant van het proces.

De cineast m (cineasten) is een praktisch beoefenaar van de filmkunst. 'Als cineast werk je bij filmmaatschappijen en doe je het meeste voorbereidende werk van achter je bureau, maar je bevindt je ook vaak op de set of in de montagekamer. Je werk bestaat uit het maken van films en documentaires, meestal in opdracht. Dit kunnen onder andere voorlichtingsfilmpjes zijn van de overheid, korte speelfilms of bedrijfsdocumentaires. De hele produktie is jouw verantwoordelijkheid; je ontwikkelt een idee, zoekt mensen met wie je wilt werken, geeft aanwijzingen en je zorgt uiteraard ook voor geldschieters. De cineast is creatief en vindingrijk. Hij kan goed in teamverband werken, want bij het maken van een film is hij afhankelijk van een hele ''crew' zoals de cameramensen, opnameleider en natuurlijk de acteurs.' - (regie (v.), ~ën/~s == spelleiding, artistieke leiding van een toneelstuk, film, ballet enz.Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.