kunstbus
Dit artikel is 29-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

fotografie

De ~ (v.) fotografie = de kunst om door chemische inwerking van licht en/of andere vormen van straling op een gevoelige plaat, resp. film, afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen te maken. Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht. (φωτος phootos=licht, γραφειν graphein=schrijven)


Sinds Niépce en daguerre hun methode om met behulp van licht en lichtgevoelige substanties afbeeldingen van de buitenwereld te maken in 1839 wereldkundig maakten, is de vraag of fotografie een kunst is of slechts een technische reproductiemethode steeds actueel gebleven. Daar echter in de loop der tijd de technische mogelijkheden van fotomontage, retoucheren en belichting eigen esthetische mogelijkheden hebben geschapen die ver uitstijgen boven de eenvoudige reproductie van de werkelijkheid, kan men deze vraag slechts met 'ja' beantwoorden. De fotografie is niet alleen een onontbeerlijk hulpmiddel van de kunstwetenschappen en hét middel om kunst te verspreiden, maar ze biedt ook de mogelijkheid aan talloze mensen om bezig te zijn met de kunstzinnige reproductie van de werkelijkheid. Waar eerst sprake was van een zekere concurrentie tussen schilderkunst en fotografie, zie impressionisme, zien we nu een wederzijdse inspiratie. In de fotografie worden talrijke technieken en manieren van afbeelden uit de schilderkunst gebruikt en andersom (bijvoorbeeld fotorealisme in de schilderkunst).


Zie ook fotografiegeschiedenis.

fotografiek (de ~ (v.))
1 kunstvorm waarin fotografie met grafische kunstvormen gecombineerd wordt

fotogram
Een afdruk van een voorwerp dat direct op lichtgevoelig materiaal gelegd is en vervolgens belicht is een fotogram.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.