kunstbus
Dit artikel is 07 11 2016 10:40 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ilse bing

De latere fotografe Ilse Bing wordt 1899 in Frankfurt geboren. Ze studeerde wiskunde en kunstgeschiedenis. Fotografie leerde ze zich zelf.

In 1931 was de carrière van Ilse Bing nog vers. In de zomer van dat jaar was ze als beginnend freelance fotografe uit Parijs overgekomen naar Veere. Daar verbleef ze in de omgeving van Hendrik Willem van Loon, een publicist die zich in de Verenigde Staten had gevestigd maar regelmatig naar Nederland terugkeerde en de fotografe later bij een New Yorkse galerie zou introduceren.

Bing fotografeerde met de Leica, een handzame camera die enkele jaren eerder op de markt was gebracht. Ze werkte in de geest van de Nieuwe Fotografie maar was er tevens van overtuigd dat het geometrisch formalisme van deze stijl gecompleteerd diende te worden door de weergave van vitaliteit. De meer op het Bauhaus georiënteerde fotografie van Florence Henri bijvoorbeeld, vond ze te dogmatisch abstract. Daarentegen herkende ze een 'levende' abstractie in de dynamische tekeningen van Ella Bergmann-Michell, een kunstenares die zij in 1930 had leren kennen.

In Veere fotografeerde ze in en rond het huis van Van Loon aan de kaai en bovenal was ze geboeid door de vissershaven. Deze foto's laten haar tweeledige streven duidelijk zien. Soms levert dit een wat hybride beeld op, wanneer bijvoorbeeld een streng geometrisch weergegeven kade met dukdalven, in een fluwelige toon afgedrukt, verschijnt tegen een atmosferische horizon met een windmolen. Soms is het resultaat een levendig beeld, zoals wanneer de beweging van vastgelegde boten wordt weerspiegeld in water. Enkele van deze foto's verschenen in 1931 in het Algemeen Handelsblad.

De foto's die Ilse Bing in Veere maakte zijn tot en met 27 maart 2017 te zien in Museum Veere. Hier hangen ze in de speciale tentoonstelling Drie Generaties fotografen.

In 1941! emigreerde ze naar de USA. Ze werkte voor diverse tijdschriften en maakte portretten, reportages en stillevens. Na 1951 heeft ze niets meer aan fotografie gedaan en heeft zich met de schilderkunst en literatuur bezig gehouden.

De Estate of Ilse Bing (Edwynn Houk Gallery) te New York schonk 219 foto's van Ilse Bing aan het Stedelijk Museum, waaronder 66 doubletten, gemonteerd op contemporain albumkarton. (http://www.stedelijk.nl/content/063-082.pdf)

Websites: www.fotobo.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 794.