kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Koster

Geboren in Kampen. Woont en werkt in Amsterdam.

Opleiding Gerrit Rietveld Academie, photography, Amsterdam (1980-1985)

Foam Fotografiemuseum Amsterdam 2004 - Rise and Fall
De interactie tussen land en water staat centraal in deze dubbeltentoonstelling van Jan Koster en Jem Southam. De verschillende interpretaties van dezelfde fascinatie voor kustlandschap onder invloed van de werking van het getij, levert een interessant contrast op. Tussen de door Southam gefotografeerde, als gevolg van erosie langzaam afbrokkelende kustlijn van Engeland en de aanwinnende Nederlandse kust die Koster laat zien.

Dat Jan Kosters (1959) liefde voor het Nederlandse landschap groot is blijkt uit zijn huidige project: het fotografisch in kaart brengen van de Nederlandse kust. Het uitgangspunt van deze Dutchscapes is topografisch; via gedetailleerde kaarten en luchtfoto's gaat Koster op zoek naar potentieel interessante plekken in het landschap. Met zijn foto's wil Koster de werkelijkheid niet esthetiseren noch romantiseren maar doorgronden, door er regelmatig naar terug te gaan. Daarbij zoekt hij naar plaatsen die zichtbaar maken hoe het land wordt aangewonnen, of naar golfbrekers die het landschap diagonaal klieven. De po√ętische beelden die hieruit voortkomen doen verrassend genoeg niets van het 'wetenschappelijke', topografische uitgangspunt vermoeden.

Jem Southam (1950, Engeland) fotografeert langs de zuidkust van Engeland. Hij keert steeds terug naar dezelfde lokaties om het effect van tijd en op het kustlandschap vast te leggen. Iedere foto wordt daardoor een momentopname in de continue beweging van de natuur, waarin rotspartijen langzaam eroderen onder de invloed van eb en vloed en ieder op hun eigen manier afbrokkelen en veranderen. Southam 'vangt' de constante veranderingen in het landschap, veroorzaakt door de eroderende werking van wind en zee, door ze op verschillende momenten te fotograferen waarbij hij subtiele veranderingen helder en duidelijk weergeeft.

2005 Brummelkamp Galerie
Al jong liet Koster (1959), geboren en getogen in het fraai aan de IJssel gelegen Kampen, zich betoveren door de veelzijdige schoonheid van het Hollandse landschap. Door het vlakke land en het spel der wolken, slechts begrensd door de horizon. Het oer-Hollandse landschap dat schilders al eeuwen inspireert, met als hoogtepunten de abstract geometrische schilderijen van Piet Mondriaan uit de twintigste eeuw en de zeventiende-eeuwse Hollandse landschapsschilderkunst, waarbij een bijna wetmatige indeling werd gehanteerd van tweederde lucht en eenderde landschap, gescheiden door de horizon.
Koster bedient zich niet van het penseel om dat landschap vast te leggen, maar van een camera met een kleine telelens. Voor hij erop uitgaat bestudeert hij nauwkeurig de topografische kaarten. Tweedimensionaal weergegeven zien de rivierbochten en -aftakkingen er anders uit dan in werkelijkheid. Maar zijn door camera vanaf een punt te draaien en het onderwerp in tientallen afzonderlijke opnamen vast te leggen, is Koster in staat twee- en driedimensionaal in elkaar over te laten vloeien. Terug in zijn atelier past hij de shots als een puzzel in elkaar. Met deze collagetechniek vangt de kunstenaar het landschap in al zijn gradaties: de hoogteverschillen, de ruilverkaveling, de afgegraasde oevers en een bijna tastbaar stromende rivier. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.