kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Laura-Rous-en-Hans Samsom

Laura Samsom-Rous

Nederlandse fotografe, Geboren 9 oktober 1939 in Bandung, Java, Indonesië. Echtgenote van Hans Samson. Woont en werkt in Amsterdam.

Mensen, dieren, landschappen, architectuur, stillevens. Er zijn weinig onderwerpen die Laura Samson-Rous in haar loopbaan heeft overgeslagen.

Samson-Rous heeft oog voor een soort visuele absurditeit waardoor haar werk soms een surrealistisch karakter heeft. Veel foto's van haar bevatten een vervreemding die de toeschouwer op het verkeerde been kan zetten. Haar foto's hebben vaak een dreigende atmosfeer. 'Schoonheid heeft iets bedreigends', verklaart zij, 'de medaille heeft twee kanten. Als iets alleen maar mooi-mooi is, is het niet spannend. Iets krijgt pas waarde door een tegenstelling, zoals een mooi gezicht mooi wordt door een kleine onvolkomenheid.'

Laura Samsom Rous en Hans Samsom
Laura Samsom Rous en Hans Samsom (1939) werken sinds 1972 samen aan verscheidende projecten en boeken. Hun werk wordt geëxposeerd in verschillende musea en galeries in binnen en buitenland waaronder Huis Marseille, Stedelijk Museum, Nederlands Foto instituut, Künstlerhaus Bethanien, Berlijn, Paris Photo en Fondation Cartier pour L'art Contemporain, Parijs. Boeken: 'In den Beginne'(Meulenhoff International), 'The Human City' (voor de Verenigde Naties) ,'De Japanese Stonecutter' (voor Canon Europa)en 'De Hollandse Metamorfose' (met H.J.A. Hofland - Uitgeverij De Verbeelding).

2002 - 'De Hollandse Metamorfose' (met H.J.A. Hofland - Uitgeverij De Verbeelding),
Het Nederlandse landschap en de Nederlandse samenleving hebben in de periode na de Tweede Wereldoorlog zeer grote veranderingen ondergaan. Dit fotoboek van Nederlandse steden, landschappen en mensen probeert de essentie van deze veranderingen weer te geven: de toename in omvang en verandering in samenstelling van de bevolking, en als gevolg daarvan en in samenhang daarmee de verstedelijking en de afname van de hoeveelheid open ruimte.

2003 - In Paradiso [et in Arcadia ego]
Al geruime tijd is Laura Samsom-Rous bezig met een serie over de natuur. Zij fotografeert deze als een souvenir van de moderne Westerse mens: bijgezet in de context van het natuurhistorisch museum, gevangen en gevoed in de dierentuin, geconserveerd en beschermd in natuurmonumenten en -reservaten. Het zijn ensceneringen van een cultureel gevormd paradijs, een cultureel Arcadië waarin de natuur wordt getoond zoals de mens haar graag wil zien. De foto's van Samsom-Rous stellen ons vragen over schijn en werkelijkheid en over natuur en cultuur. De beelden appelleren aan de mythische overblijfselen in ons hoofd van de natuur. Tegelijkertijd wijzen ze ons op de culturele vorm waarin we de natuur vandaag de dag tegenkomen. De fotowerken zijn zeer contrastvol, waardoor de beelden een dramatisch en soms zelfs dreigend karakter hebben.

2003 - TREE OF FORGETFULNESS - ISBN 90 6832 536 1 - Hardcover
De titel van de tentoonstelling 'De Boom der Vergetelheid' is ontleend aan een ritueel uit de slaventijd in Dahomey, waarbij de gevangen slaven enkele malen om de 'Boom der Vergetelheid' moesten lopen om hun verleden en identiteit te vergeten zodat ze als dociele wezens over de oceaan vervoerd zouden kunnen worden.
Meer dan drie eeuwen lang heeft de transatlantische slavenhandel plaatsgevonden. Miljoenen Afrikanen werden gedwongen vanuit het binnenland via de slavenroute naar de kust te lopen vanwaar zij gedeporteerd werden om aan de andere kant van de oceaan op plantages te werken. Hans Samsom en Laura Samsom Rous fotografeerden in Benin aan de slavenkust van West Afrika, het laatste traject van de honderden kilometerslange slavenroute die eindigde aan de kust bij Ouida. In Suriname vervolgden ze het spoor en fotografeerden in het binnenland, in het dorp Tutubuka, de Marrons, de directe afstammelingen van de slaven die van de plantages wisten te ontsnappen. Ook fotografeerden zij twee belangrijke momenten in de hedendaagse geschiedenis: de onafhankelijkheid van Suriname en de onthulling van het Slavernijmonument in Amsterdam.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.