kunstbus
Dit artikel is 14-06-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Marie Cecile Thijs

Marie Cécile Thijs

Marie Cécile Thijs fotografeert sinds haar elfde levensjaar. Ondanks deze vroege start volgt een relatief late roeping. Na enkele jaren als advocaat te hebben gewerkt hervindt ze haar oude liefde voor de Fotografie en kiest ze voor een leven als professioneel fotograaf.

2005 _ Melkweg galerie - Human Angels
Marie Cécile Thijs verbeeldt de engel als 'medeganger'. Op School lopen kinderen door het trappenhuis en op de Trap zit een engel, niet zichtbaar voor de scholieren, maar toch duidelijk één van hen.
In andere foto 's zien we engelen waar we ze zouden wensen: onder viaducten, op Bruggen en daken, uitkijkend over de stad. Ze zijn er schijnbaar terloops, maar toch voelbaar met een reden. Welke reden dat is, laat de fotografe aan de kijker over.

Op overtuigende wijze mengt Marie Cécile de surreële wereld van engelen met het huidige straatbeeld. Ze probeert deze twee werelden in elkaar te schuiven en dit als een nieuwe realiteit te laten zien. Tegelijkertijd lonkt ze naar een rijk kunsthistorisch verleden, waarbij de fotografe zich heeft laten inspireren door schilders en beeldhouwers met een fascinatie voor deze gevleugelde wezens. In Human Angels werkt ze met klassieke Thema 's, zoals bijvoorbeeld de beschermengel met het kind in haar armen.

Naast engelen maakt ze Portretten, veelal in opdracht voor de overheid, bedrijven en tijdschriften.

In alle culturen en Religies over de hele wereld heeft de engel altijd een eigen betekenis, functie en status gehad. Hij staat centraal in beroemde werken uit de klassieke Schilderkunst, waarin hij niet alleen een religieuze maar vooral een symbolische betekenis heeft. In de hedendaagse, geseculariseerde wereld staat de engel meestal bekend als beschermengel. De Melkweg Galerie is geïnteresseerd in het spirituele en esthetische concept van de engel als inspiratiebron voor Kunstenaars.

Websites:
* www.mariececilethijs.com


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.