kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Max Alpert

Russische fotojournalist,

Max Alpert werkte voor de pravda en fotografeerde de grote bouwkundige werken die in de jaren dertig plaats, zich hierbij concentrerend op de moeite die de arbeiders zich getroostten.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 88.