kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Piet Den Blanken

Piet den Blanken (Wijbosch, 1951)

socioloog dr. Lou Keune, een dorp van arbeiders in een agrarische omgeving. Piet den Blanken was een van vele boerenzoons die niet in de voetsporen van zijn vader zou treden. Hij werd in 1951 geboren in een kleine Boerderij, die in het Wijboschbroek lag en die via een anderhalve kilometer Lange zandweg verbonden was met het dorp. Piets vader had tien koeien, een paard, vijftig kippen, een paar varkens en vijf hectaren weiland. Dat was geen vetpot.

De kleuterschool lag naast het St. Barbara nonnenklooster. De kleuterschool was gemengd. De scheiding in aparte jongens- en meisjesklassen werd Pas op de lagere School doorgevoerd.

Na de lagere School volgde voor Piet de mulo en daarna de hts. Van zijn klasgenoten in het dorp was hij de enige die zo Ver doorleerde. In 1972 kreeg hij een baantje als doka-laborant bij het Brabants Dagblad in Den Bosch. Al snel daarna begon hij foto's voor die krant te maken. Sinds die tijd documenteert Den Blanken de samenleving. Hij fotografeert werk- en leefsituaties, hij legt vast hoe mensen met elkaar omgaan. Daarbij kiest hij zelden voor beelden van machtigen of leiders. Hij fotografeert vooral gewone mannen en vrouwen, vaak aan de onderkant van de maatschappelijke Ladder: armen, boeren, vluchtelingen.

Piet den Blanken woont sinds 1975 in Breda. Maar het oude boerderijtje waar hij geboren is, in het Wijboschbroek, nu natuurgebied, is nog steeds in het bezit van zijn familie. Hij komt er Graag, vaak samen met zijn zoon Sander.

In 1978 vestigde hij zich als zelfstandig fotograaf, met als specialisatie sociale en economische onderwerpen.

Vanaf de jaren tachtig werkt Piet den Blanken ook internationaal. Daarbij overheerst zijn belangstelling voor Latijns Amerika, waar hij regelmatig verslag doet van grote conflicten.

Sinds de jaren negentig komen in zijn werk de thema's van de internationale migratie en de vluchtelingenstromen steeds terug.

Piet den Blanken maakte fotoboeken over zeer uiteenlopende onderwerpen: De kleine Brabantse dorpen (1986), Mores Leren (over mensen in gevangenissen, 1985), De Oorlog in El Salvador (1988), Ruimte maken in Brabant (1994), Met het Oog op Brabant (1999), Beelden van Mantelzorgers (2001) en Grensgevallen (2003). Met Lou Keune, hoofddocent sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, maakte hij Overleven in Oorlogstijd (1997), een boek over hoe de bevolking van El Salvador de burgeroorlog doorstond.

Of het nu gaat om verschoppelingen in Latijns Amerika, om boeren die vechten tegen grootgrondbezitters, om vluchtelingen die een menswaardig bestaan zoeken, of om een generatie kinderen uit een Brabants boerendorp - Den Blankens insteek is in alle gevallen dezelfde. Hij fotografeert het Antwoord op de vraag hoe deze mensen in de maatschappij staan, hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze overeind komen na geslagen te zijn, hoe ze zich handhaven in de harde wereld om hen heen.

Relevante verwijzinge en bronnen: De Kleuters van 1957

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.