kunstbus
Dit artikel is 11-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Roger Parry

Surrealistische Franse fotograaf

Roger Parry, geboren in Parijs in 1905, volgde van 1919-1923 een artistieke opleiding, vooral gericht op de grafische en de decoratieve kunsten eerst aan de school Germain Pilon en daarna aan de École nationale des Arts décoratifs.

In 1927 begint Parry als tekenaar zijn medewerking te verlenen aan de uitgaven van de NRF (Nouvelle Revue française).Zonder Titel, (Tahiti), 1932

In 1928 had Parry twee bepalende ontmoetingen, namelijk met de fotograaf Maurice Tabbard, die hem bekend maakte met de fotografie en de romanschrijver André Malraux met wie hij professionele banden weefde, die mettertijd verstevigden.
Parry ontdekte de potentie van de fotografie, toen hij in contact kwam met Maurice Tabard, die zojuist was teruggekomen van een lang verblijf in de Verenigde Staten. Als een ervaren professioneel fotograaf die dicht bij de surrealistische beweging stond, was Tabard de Franse representant van de 'nieuwe visie', die een voorkeur had voor de specifieke eigenschappen van de fotografie.

In mei 1929 illustreerde Parry samen met Fabien Loris op verzoek van Malraux, toen artistiek directeur van de NRF, de tekst van Léon-Paul Fargue, Banalité.

Parry was enthousiast over de experimenten die hij met Tabard uitvoerde en toen Tabard in 1929 hoofd werd van Deberny-Peignot, gespecialiseerd in luxe uitgaven, werd Parry in juni 1929 zijn assistent. Zij werkten samen aan het onderzoeken van verschillende composities, lichteffecten, gezichtspunten, overkopiëringen en negatieve afdruken.

In 1930 reisde Parry samen met Loris naar Afrika en werd Banalité gepubliceerd. Zestien fotografische composities illustreerden de twee edities: 30 exemplaren die originele afdrukken bevatten en een andere van driehonderd fotogravures.
Fabien Loris werkte met Parry aan vijf fotogrammen, die de twee vrienden réogrammes noemden, om de rol van de objecten of dingen op het lichtgevoelige papier te benadrukken, zodat hun schaduwen het beeld creëerden.
In de andere prenten, beeldde Parry dagelijkse objecten af, maar hij gebruikte anti-naturalistische methoden, met behulp van licht of van de omkeerbaarheid van het fotografische medium, om equivalenten van het droomachtige karakter van Fargue's tekst te creëren.

Dit werk introduceerde Parry bij de artistieke scene, waaronder Man Ray, Lee Miller en Andre Kertesz.New York, 1945

Toegejuicht door de critici nam Parry deel aan verscheidene exposities in 1932, waaronder Surrealism en Modern European Photography in de Julien Levy galerie in New York, een belangrijk centrum voor de promotie van de fotografie. Deze laatste tentoonstelling inspireerde Parry tot het bedenken van een rebus, waarin krantenkoppen, -York voor New York en -Paris- voor Parry, samen met een plaatje van een paar oude schoenen, waardoor een nieuwe wisselwerking tussen tekst en beeld ontstond

Parry's interesse in het banale, gaf een raadselachtige dimensie aan eenvoudige stillevens, zoals l'étoile de mer et le massicot.
Daarmee in contrast, speelden zijn portretten, of die van vrienden of schrijvers (op verzoek van Gallimard) waren, vaak met de specifieke hulpmiddelen van het medium, snijden, overdrukken enz., maar ook met een zeer picturaal gebruik van solarisatie, ontwikkeld door Maurice Tabard.

Vanaf 1931 was Parry verantwoordelijk voor het promoten van romans die gepubliceerd werden door de Nouvelle Revue Française (NRF). Hij zette zijn foto's op kartonnen steunen, vergezeld van passages uit de boeken die zij illustreerden, waarbij hij ze in etalages van boekwinkels uitstalde en maakte gelijkaardige reclames en affiches.

In 1932 maakte Parry een reis naar de Pacifische eilanden met Fabien Loris.

In 1934 publiceerde Parry zijn album Tahiti bij NRF.

Vanaf 1935 realiseerde Parry foto-omslagen voor collecties van de NRF, Succès, Scarabée d'or, Détective. Hij maakte meer dan tweehonderd omslagen voor hun populaire collecties. Hij bedacht composities, met daarin zijn vrouw, hemzelf of zijn vrienden, welke hij dan herwerkte, retoucheerde en kleurde.

In 1937 nam hij deel aan aan de prestigieuze expositie 'Photography 1839 1937' in het Museum of Modern Art in New York.

In 1938 presenteerde hij in de galerie Paul Magné, zijn werk geïnspireerd op de roman Zuyderzzée, van Jeff Last.Malraux door Parry

1939-1944 Vrijgesteld van de militaire dienst, publiceerde Parry in Match en Marie-Claire en bovendien in La Semaine, het belangrijkste weekblad ter ontspanning tijdens de bezetting.

Augustus 1944: voegde hij zich bij het Comité de Libération van persfotografen en versloeg de bevrijding van Parijs. In november werd hij assistent van Henri Membré, oprichter van de fotografische dienst van het Agence France Presse (AFP).

In 1945 bericht Parry voor de AFP over de reis van generaal de Gaulle naar de Verenigde Staten.

In 1947 maakte hij zijn laatste reportage als fotograaf voor de AFP tijdens de Conferentie van Moskou.

In de periode 1947-1950 maakte Parry op verzoek van Malraux fotografieën voor de Psychologie de l'Art.

In de periode 1951-1957 assisteerde hij Malraux bij de grafische voorstelling en bij de lay out van zijn geschriften over kunst, waaronder Les Voix du silence, La Métamorphose des dieux en la trilogie du Musée imaginaire de la sculpture mondiale.

In 1977 stierf Roger Parry in Cognac op 72jarige leeftijd.

websites: www.livresphotos.com, www.undo.net

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.