kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

1775

In onze kunstencyclopedie houdt Noord-Nederlands in: behorende tot het Noordelijke deel der Nederlanden van vóór 1775.

België - Nederland
Het gebied van huidige België kwam in handen van de Habsburgers in de 15e eeuw (Habsburgse Nederlanden) en werd aan het einde van de 18e eeuw overgenomen door de Fransen.

Nederlandse tijd 1815-1830
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is de benaming voor het koninkrijk dat het huidige België en Nederland besloeg en bestond van 1815 tot 1830. Het groothertogdom Luxemburg viel ook onder de koning der Nederlanden, maar was formeel een aparte staat.
Na de nederlaag van Napoleon in 1815 ging België op in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden om zo een bufferstaat te vormen tegen Frankrijk.
Nog vóór de veldslag in Waterloo in 1815 had Groot-Brittannië, dat de eigen veiligheid gewaarborgd wist door een machtsevenwicht op het Europese vasteland, op het Congres van Wenen de andere grootmachten Oostenrijk, Pruisen en Rusland ervan kunnen overtuigen de Zuidelijke Nederlanden en de Verenigde Provinciën samen te voegen om aldus een dam op te werpen tegen Frankrijk. Hierbij moet overigens vermeld worden dat de Zuidelijke Nederlanden niet alleen het huidige België omvatten, maar ook de huidige Nederlands provincie Limburg en het huidige Groothertogdom Luxemburg. Met het verstandshuwelijk tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden konden de Britten meteen hun inname van de Hollandse Kaapkolonie enigszins vergoeden.

Omwenteling van 1830
De scheiding van Nederland, Belgie en Luxemburg.
België werd in 1830 uitgeroepen tot een onafhankelijke constitutionele monarchie.
De Belgische Revolutie of omwenteling van 1830 is in de geschiedenis van België een burgerlijke revolutie tegen de Nederlandse koning Willem I hetgeen tot de onafhankelijkheid van België heeft geleid.
De zeer conservatieve grondwet, die hij in 1815 aan het Zuiden voorstelde, werd door een college van 1603 Belgische notabelen verworpen. De koning paste echter de zogeheten "Arithmétique hollandaise" of Hollandse rekenkunde toe: hij verkreeg toch een meerderheid voor zijn grondwet door de stemmen van diegenen die om godsdienstige redenen hadden tegengestemd bij de voorstemmers te rekenen. Zo kreeg het Zuiden die grondwet opgelegd. Tegen deze grondwet kwam verzet van de 'Belgen', vooral van de liberalen. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 751.