kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Abram de SwaanNederlands socioloog, geboren 8 januari 1942.

Prof. dr. Abram de Swaan Abram de Swaan is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is daarbuiten vooral bekend van columns en essays. Zijn columns in NRC Handelsblad zijn in 1991 gebundeld in Perron Nederland en in 1997 in Blijven kijken. Nog steeds schrijft hij met enige regelmaat essays.

Abram de Swaan was hoogleraar sociologie van 1973-2001. Ook heeft hij verschillende gasthoogleraarschappen aan buitenlandse universiteiten bekleed. Van 1 september 2001 tot 2007 was hij universiteitshoogleraar sociale wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Hij is voorzitter van de Amsterdamse School voor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek, lid van de KNAW, Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en van de Academia Europaea (Londen). Sinds 2004 is hij Directeur van de Academia Europea de Yuste, España. Hij was gasthoogleraar bij de New School for Social Research, Cornell University en Columbia University, bij Paris I-Sorbonne, de École des Hautes Études en Sciences Sociales, hij was Europese Unie hoogleraar in Budapest en bezette in 1998 de Europese leerstoel aan het Collège de France.

Biografie
Na zijn studie politicologie aan de UvA en de Amerikaanse universiteiten Yale en Berkeley werd hij redactielid van het studentenblad Propria Cures (1963-'65). De Swaan debuteerde in 1968 met Amerika in termijnen; een ademloos verslag uit de USA. Van 1969 tot 1991 was hij redacteur van het algemeen cultureel maandblad De Gids.

Samen met Paul van den Bos maakte hij een reeks tv-documentaires en in 1971 verscheen een tv-film en een boek onder de titel Een boterham met tevredenheid; gesprekken met fabrieksarbeiders.

Hij promoveerde cum laude in 1973 op het onderwerp coalitievorming (Coalition theories and cabinet formations). Nog in datzelfde jaar werd hij lector en in 1977 werd hij hoogleraar.

Abram de Swaan studeerde tussendoor ook nog psychoanalyse en werkte daadwerkelijk als psychotherapeut van 1973 tot 1984. Later heeft hij over dit onderwerp gepubliceerd. Met anderen schreef hij een studie naar De opkomst van het psychotherapeutisch bedrijf en Het spreekuur als opgave (1979). De publikatie van een studie naar de omgang met angstgevoelens in het kankerziekenhuis werd verboden (1979). In 1982 kwam de opstellenbundel De mens is de mens een zorg uit.

Aan de Universiteit van Amsterdam was hij met Johan Goudsblom een van de pleitbezorgers van de theorieën van Norbert Elias. Hij combineerde diens figuratiesociologie met rationele keuze-theorieën in zijn magnum opus In care of the state (1988, in 1989 vertaald als Zorg en de staat; welzijn, onderwijs, gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de Nieuwe Tijd) - over het ontstaan van allerlei verzorgingsarrangementen in vijf westerse landen - dat in vier talen vertaald werd.

De poging tot overbrugging van de kloof tussen beide theorieën leverde hem behalve veel lof echter ook kritiek van beide zijden op. Zijn interesse voor de toenemende globalisering leidde onder meer tot de studie Woorden van de wereld; het mondiale talenstelsel (2002).

De Swaan schreef voor NRC/Handelsblad wekelijks korte stukken die in een drietal bundels zijn verzameld. In 1991 verschenen opnieuw gebundelde opstellen onder de titel Perron Nederland. In 1996 werd De mensenmaatschappij gepubliceerd.
In 1999 verscheen (red. J. Heilbron en G. De Vries), een bloemlezing uit zijn publikaties: De draagbare De Swaan.
Zijn meest recente publikatie is Words of the world; the global language system 2001, Woorden van de wereld; het mondiale talenstelsel, 2002). Gelijktijdig verscheen een speciaal nummer van De Gids: 'De woorden van de Swaan'.

Op 19 december 2003 hield Abram de Swaan, op uitnodiging van de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Leiden, het NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse letterkunde de Huizinga-lezing 2003 in de Pieterskerk te Leiden: MOORD EN DE STAAT - over identificatie, desidentificatie en massale vernietiging.
De integrale tekst is in een boekje verschenen: Bert Bakker, 2003.

In 2007 verscheen een liber amicoricum, Grenzeloos nieuwsgierig en een bundel opstellen over masaal geweld, Bakens in niemandsland.

De Swaan was gehuwd met schrijfster Ellen Ombre, met wie hij een zoon heeft.

Op 14 december 2007 werd aan De Swaan de P.C. Hooftprijs 2008 voor het genre essay toegekend voor zijn volledige oeuvre. De prijs wordt uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst in het Letterkundig Museum in Den Haag op donderdag 22 mei 2008, één dag na de sterfdag van de naamgever van de prijs, de dichter P.C. Hooft (1581-1647). Volgens de jury heeft De Swaan een indrukwekkend oeuvre met bijzondere literaire kwaliteiten op zijn naam staan: "Hij schrijft zowel over ingewikkelde als over simpele zaken in glasheldere en lenige taal, waar het plezier in het schrijven vanaf vonkt. Een van De Swaans grote kwaliteiten is zijn onstilbare nieuwsgierigheid, die uiteindelijk de begrenzingen van zijn vakgebied verre te buiten gaat. Uit alles wat hij schrijft, spreekt een grote maatschappelijke betrokkenheid, zonder dat hij op enige ideologische vooringenomenheid valt te betrappen."

Website: www.deswaan.com

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 34.