kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

abstract

1 niet als vorm voorstelbaar => conceptueel, immaterieel, onstoffelijk, ontastbaar; in tegenstelling tot concreet.
2 niet door aanschouwing verkregen maar door redenering afgeleid
3 geen verband houdend met de zichtbare werkelijkheid <=> in tegenstelling tot figuratief.

Abstraheren (overgankelijk werkwoord, ook absoluut; abstraheerde, heeft geabstraheerd)
1 ontdoen van het toevallige, van het concrete <=> in tegenstelling tot concretiseren.
Beeldende Kunst: van een herkenbaar figuratief beeld een minder herkenbaar of zelfs een non-figuratief beeld maken. Het is ook mogelijk om bij het abstraheren van beeldende aspecten zoals vorm, kleur, ruimte en licht uit te gaan.
Algemeen: Iets wat alleen in een denkbeeld bestaat en niet tastbaar in de werkelijkheid.
Antoniem: concretiseren

Abstractie == Vervorming van een herkenbaar beeld, zodat alleen het belangrijkste getoond wordt. Het oorspronkelijke voorbeeld wordt daardoor bijna of geheel onherkenbaar en tot lijn, vorm en kleur teruggebracht.

Zie ook abstracte kunst

concretiseren (overgankelijk werkwoord; concretiseerde, heeft geconcretiseerd; concretisering)
1 in concrete vorm brengen

Stileren (overgankelijk werkwoord; stileerde, heeft gestileerd; stilering)
1 uitbeelden in vereenvoudigde of zuivere vorm
2 in goede stijl opstellen of uitdrukken
Stileren is het vereenvoudigen van een vorm, een motief vanuit de natuur: een plant, een blad, een bloem, een voorwerp met weglating van bijzondere en toevallige details. De vorm wordt teruggebracht tot zijn meest eigen vorm, zijn symbool. Door vormen te vertalen naar rechte, strakke, gebogen lijnen, vierkanten, cirkels, driehoeken en ellipsen, komt men tot een sterk vereenvoudigd geheel, waar de oorspronkelijke vorm nog in te herkennen is. Een gestileerde vorm blijft dus in tegenstelling tot een abstracte vorm figuratief!

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.