kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Abstraction-CréationNaam van de op 15 februari 1931 te Parijs door de Belgische schilder en beeldhouwer Georges Vantongerloo opgerichte artistieke beweging, samenvoeging en voortzetting van de verenigingen Cercle et Carré van Michel Seuphor en Art Concret van Theo van Doesburg. Doel was het promoten van de abstracte kunst, waarbij de geometrisch-constructieve richting overheerste.

De vereniging, waarvan Auguste Herbin voorzitter was, gaf van 1932 tot 1936 een jaarboek uit Abstraction-Création-Art-Non-Figuratif en organiseerde ook tentoonstellingen. Er zijn meer dan 400 kunstenaars, vooral Fransen, lid geweest van de beweging. De beweging had overigens ook contacten met en invloeden op identieke stromingen in Zwitserland (Grouppe 33, 1933 en Allianz, 1937), Groot-Brittannië (Unit One, 1933 en 7&5, 1935) en in de U.S.A. (American Abstract Artists, 1936).

Door de plotselinge dood van Theo van Doesburg op 7 maart 1931 werd de oprichting enige tijd uitgesteld. Uiteindelijk werd de groep volgens de schrijfster Geneviève Claisse in haar boek Herbin opgericht door de Fransman Auguste Herbin (directeur) en de Belg Georges Vantongerloo (president). In november 1931 werd de eerste tentoonstelling gehouden in de salon Association 1940 gelegen bij de Porte de Versailles.

Het doel van de groep was een podium te creëren voor de abstracte kunst. Daartoe behoorden groepstentoonstellingen, lezingen, discussiebijeenkomsten en gezamenlijk uitgaven en publicaties. Zo kon de groep het geestelijke en organisatorische middelpunt worden voor de aanhangers van zulke kunststromingen als de Art Concret, het Constructivisme en de Geometrische abstractie.

Van 1932 tot 1937 gaf de groep een almanak uit: „Abstraction-Création, Art non-figuratif'.

De groep „Abstraction-Création', die wezenlijk heeft bijgedragen aan de acceptatie van de abstracte kunst, hield in 1937 op te bestaan.

De meeste, meer bekende kunstenaars van „Abstraction-Création' waren later, vaak ook meermaals, op de documenta in Kassel aanwezig, met name tussen 1955 en 1964 (documenta 1, II en III), toen het zwaartepunt der tentoonstellingen bij de abstracte kunst lag.

Leden van de groep Abstraction-Création waren onder meer Wassily Kandinsky, Piet Mondriaan, Albert Gleizes, Auguste Herbin, Theo van Doesburg, Robert Delaunay, Alexandra Povòrina, Antoine Pevsner, Georges Vantongerloo, Hans Arp, Willi Baumeister, El Lissitzky, Carl Buchheister, Naum Gabo, Friedrich Vordemberge-Gildewart, Lucio Fontana, Max Bill, Arshile Gorky en Kupka. Wassily Kandinsky, Antoine Pevsner, Georges Vantongerloo, Hans Arp, Willi Baumeister waren leden van de groep 'Cercle et Carré'.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.