kunstbus
Dit artikel is 03-04-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

academie

De academie (v) ( academiën, academies; academisch, academicus)
1 onderwijsinstelling, tegenwoordig met name voor hoger beroepsonderwijs, in België voor hoger artistiek onderwijs.
2 genootschap ter beoefening en bevordering van wetenschappen, letteren of kunst.
3 gebouw waarin een academie gevestigd is.

De academicus (academici; academica) == iemand met een academische opleiding

De kunstacademie (v) == hogere beroepsopleiding voor beeldende kunsten.

Een academie is, in de ruimste zin, een instelling voor hoger onderwijs, een universiteit of hogeschool, 'ter beoefening van wetenschappen, letteren of kunst'. Iemand die een academische opleiding heeft afgerond, mag een academische titel gebruiken.

In Vlaanderen is het tevens de naam van een school voor deeltijds kunstonderwijs: de teken- of muziekacademie.

De term academie is terug te voeren op de school van Plato die ongeveer 385 v.Chr. opgericht werd in Akademeia, een voorstad van Athene.

Academie is ook de (plechtige) naam van een vereniging die haar leden zorgvuldig uitkiest, naar analogie met de verschillende taal-regulerende academies (vergelijkbaar met de Nederlandse Taalunie) zoals Academia Brasileira de Letras (Academie van de Portugese taal in Brazilië) of Académie Française.

Academicus

De titel academicus duidt iemand aan die volledig lid is van een kunst-, literaire of wetenschappelijke academie. In veel landen is het een eretitel.

De titel academicus (Russisch: Akademik) kan ook een functionele titel zijn en duidt dan een volledig lid aan van een nationale academie van wetenschappen in landen waar deze academie een grote invloed heeft gehad op het nationale wetenschappelijke leven, met name bij landen die deel waren van of beïnvloed werden door de Sovjet-Unie. In dergelijke landen wordt de titel academicus gebruikt als een beleefdheidsvorm (zoals bijvoorbeeld doctor en professor) wanneer er wordt gerefereerd aan of gesproken wordt over een dergelijk persoon. Tot de landen waar de term academicus wordt gebruikt in deze zin behoren onder andere; Oekraïne, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Letland, Litouwen, Estland, Moldavië, Servië, Montenegro, Roemenië en Kroatië.

De Britse Fellow of the Royal Society (FRS) kan worden beschouwd als ongeveer gelijkwaardig.

Er bestaat ook een Russische lagere-rangs titel; tsjlen-korrespondent, die kan worden vertaald als correspondent-lid (van de betreffende academie).

In de Duitssprekende wereld wordt de term akademiker (letterlijk: academicus) gebruikt, die echter geen titel op zichzelf is, maar verwijst naar een persoon met een academische titel.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Academie.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 623.