kunstbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

achterglasschilderkunst

Achterglasschilderkunst

De term 'achterglasschildering' wordt gebruikt voor een schildering die op glas wordt gemaakt, waarbij het de bedoeling is het werk dóór het glas heen te bekijken. De volgorde van werken bij een achterglasschildering wijkt af van die in de 'gewone' schilderkunst, waarbij met de achtergrond begonnen wordt. De achterglasschilder werkt in omgekeerde volgorde; hij schildert éérst de accenten op de voorgrond en eindigt met het schilderen van de achtergrond.

Sacrale lichtschilderkunst die haar hoogtepunt kende omstreeks 1500, voornamelijk met betrekking tot godsdienstige prenten. Herontdekt werd deze schilderstechniek pas weer in de 19e eeuw, met name in de Zuidduitse boerenkunst en in Bohemen. Met ondoorzichtige verf werd op de achterzijde van vensterglas geschilderd, waardoor niet het doorschijnende, maar het opvallende licht de afbeelding op een aparte, raadselachtige wijze versluiert.

Verre églomisé, ook wel kortweg églomisé genoemd, is een manier van achterglasschilderen die teruggaat op de Parijse kunsthandelaar Jean-Baptiste Glomy (1711-1786). Het glas wordt met zwarte lak ingesmeerd, waarbij ornamenten of figuren uitgespaard of ingekrast worden. Vervolgens wordt er bladgoud of goudbrons aan de achterzijde van het glas gehecht.

fondi d'oro
Glomy is niet de uitvinder van de églomisé. De eerste voorbeelden die we kennen zijn twee urnen uit een graf in het Italiaanse Canosa uit de derde eeuw voor Christus, nu te zien in het British Museum in Londen. De Romeinen gebruikten echter nog geen verf als beschermlaag, maar klemden het verguldsel tussen twee glasplaten. Er zijn ook medaillons gevonden met églomisés - zogeheten fondi d'oro -, die ingemetseld waren in Romeinse grafkelders uit de 4de eeuw voor Christus.

Websites:
. www.hetstillepand.be


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.