kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ad Arma

Nederlands beeldhouwer, graficus, etser, schilder,

Ad Arma en A.P. Compaan,
A.P. Compaan is een kunstenaarsduo bestaande uit Ad Arma (1954) en Peer van Eeden (1947).

"De enige constante is de continuiteit van de vormverandering"

Geboren Rotterdam 23-7-1954,

Opleiding: Academie voor Beeldende Kunsten Artibus Utrecht (1974 - 1979),

Ad Arma is een veelzijdig kunstenaar. Naast zijn grafisch werk, schildert hij en maakt hij bronzen en keramische beelden. In al zijn werk is dezelfde thematiek terug te vinden: het samenvallen van het verleden en de toekomst in de dromen van het heden.

Het vervaardigen van het werk is voor Ad Arma een emotioneel expressionistisch uiten, het comprimeren van zijn samengebalde energie in een verstilling. Het resultaat is een duidelijk aanwezig, steeds herkenbaar eigen beeld. "Ik geef expressie aan een onbestemd verlangen, aan iets dat continu in me aanwezig is, maar dat ik niet duidelijk kan benoemen. Ik denk nu dat de gestalte die in praktisch al het werk opduikt, daar het zinnebeeld van is geworden."

De gedachte dat alles een is, met alle mogelijke implicaties van dien, ligt aan de basis van het kunstenaarschap van Ad Arma. Vanuit deze visie, die verband houdt met denkwijzen uit oosterse culturen, is de kunstenaar meer gericht op samenhang en overeenkomst dan op verscheidenheid. Ad Arma verdiept zich in de mysteries van het leven en is geïnteresseerd in de meest uiteenlopende exotische of mystieke culturen. Om zijn verlangen tot expressie te bevredigen, past Arma meerdere technieken toe. Elke techniek bezit een eigen karakter dat past bij een specifieke stemming.

etsen
Zijn etsen geven blijk van een bijzonder vakmanschap. Op de gepolijste zinkplaat brengt hij de etsgrond, een zuurbestendige laag aan. Hierin maakt hij zijn ontwerp door delen van de etsgrond te verwijderen. Wanneer de plaat vervolgens in een zuurbad gaat, kan op die plaatsen het zuur een reactie met het zink aangaan. Na het schoonmaken van de plaat is de tekening als dieper liggende lijnen en vlakken zichtbaar. Gewoonlijk wordt dan in één kleur de drukinkt aangebracht, maar Ad Arma brengt met de hand meerdere kleuren tegelijk aan. Hierdoor ontstaat een 'meerkleuren' druk, waarbij ieder exemplaar andere kleurnuances vertoont. De etstechniek van Ad Arma oefent een grote aantrekkingskracht uit, een gedrukte lijn bijvoorbeeld heeft een andere kwaliteit en sfeer dan een getekende. De techniek wordt als beeldend middel door hem ingezet. De ambachtelijke arbeid hierin is duidelijk zichtbaar. Meerdere malen verknipt hij de etsplaten om de stukken vervolgens opnieuw te schikken. Elk exemplaar is anders van aanzien, omdat hij weigert een ding te maken dat exact is aan de ander. Ad Arma geniet duidelijk van de manier waarop een etsplaat bewerkt kan worden. Hij krast en schuurt vrijelijk. Laat zuren de bijtende werking doen. In zijn etsen ziet men driftig gekras naast subtiele lijnen, of gloeiende kleuren oranje en rood naast nevelachtige tinten blauw en grijs. Droom of werkelijkheid? De realiteit overtreft soms de meest fantastische verbeelding

In zijn etsen is altijd een bijna abstract aandoende menselijk figuur aanwezig. Deze geeft vorm en maat aan de ruimte. Vanuit intuïtie en concentratie creëert Ad Arma een poëtische sfeer die hij door zijn subtiele kleurgebruik versterkt.

In de etsen van Ad Arma is het idee van aanwezigheid een belangrijk element. Dit komt tot uiting in figuren die in een landschappelijke ruimte zijn geplaatst. Door hun vormen roepen deze gestalten associaties op met mensen, maar hoeven dat niet te zijn. Hij geeft de gedaanten zonder detail weer, armen en benen zijn niet te onderscheiden.

Figuren zijn overigens niet de enige schepselen in de etsen. Iedere print wordt bevolkt met allerlei vreemde creaturen. Meestal zijn ze met enkele krachtige lijnen neergezet. Soms echter zijn de lijnen zo dun getekend dat de figuren uit de achtergrond lijken op te doemen. Zonderlinge vissen, eigenaardige vogels, merkwaardige beesten. Zijn etsen hebben onmiskenbaar een landschappelijke sfeer. Hij presenteert de natuur niet statisch maar als een levend organisme in al haar dynamiek.

De dynamiek van de etsen weerspiegeld de energie waarmee Ad Arma ze maakt. Hij benadrukt dat niet het uiteindelijke resultaat, maar met name het vervaardigen van de prenten hem aantrekt. Ook de recente bronzen beelden van Ad Arma laten zijn fascinatie voor het ontstaanproces zien.

bronzen beelden
De bronzen beelden van Ad zijn vormen die ons iets vertellen dat groter is dan de beelden zelf. De Idee. Idee over een 'chaos' waaruit alles ontstaat; idee over het ontstaan van de samenhang; idee van het ontstaan van leven vanuit een 'dode' materie, van energie die veroorzaakt dat iets wat niet levend is toch levend wordt.
Zijn recente bronzen sculpturen worden gekenmerkt door grillige contouren. De vormen van zijn plastieken schijnen ons iets te willen vertellen dat groter is dan de beelden zelf.

"Vroeger wist ik de betekenis van alles wat ik deed. Nu is het niet meer nodig. Betekenis hoeft niet 'iets' te zijn. Het kan een verwijzing zijn naar iets dat groter is dan je eigen gedachten, maar je voelt dat het bestaat".

Door het oorspronkelijke karakter van zijn werk is Ad Arma een veel gevraagd kunstenaar. Zijn aquarellen, etsen en objecten hebben al in veel particuliere collecties, zowel in binnen- als buitenland, een plaats gevonden.

Relevante verwijzingen en bronnen:
www.artlease.nl
www.galeries.nl
Art Dabekaussen 1
Art Dabekaussen 2
Kunstkabinet Willy Schoots


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.