kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Adam Loofs

Adam Loofs werd omstreeks 1645 geboren. Zijn vader was afkomstig uit Brussel. Loofs had goede contacten met het internationaal georiënteerde milieu van zilversmeden en werkte een kleine tien jaar in Parijs, waar hij kennismaakte met de Lodewijk XIV-stijl, die hij later in Nederland zou introduceren.

In januari 1680 bracht hij voor de vrouw van Willem III, Maria Stuart, zilveren meubelen mee uit Parijs. Kort daarop werd hij benoemd tot 'ordinaris goud-en zilversmid mitsgaders zilverbewaarder' van stadhouder Willem III. Zo werd hij de schakel tussen het Franse en het Haagse hof.
Voor stadhouder (later ook koning) Willem III maakte Loofs zilveren meubelen, borden, schalen, wijnkoelers, bekers en flessen.

Zie Lexicon Rijksmuseum Amsterdam

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.