kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Adriaen Hanneman

schilder Adriaen Hanneman was een leerling van de portretschilder Antoon van Ravesteyn. Omstreeks 1626 verhuisde Hanneman naar Londen. Misschien werkte hij daar enige tijd in het atelier van Antoon van Dyck. In zijn latere portretten is de invloed van Van Dyck in elk geval te zien.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 963.