kunstbus
Dit artikel is 18-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Adriaen van de Velde


Gezien de omvang van zijn oeuvre moet Adriaen van de Velde (1636-1672) tijdens zijn korte leven hard hebben gewerkt. Van de Velde begon al vroeg met schilderen. Zijn eerste leermeester was zijn vader, de zeeschilder Willem van de Velde de Oude. De landschappen van Adriaen van Velde worden bevolkt door mensen en dieren.


Omdat de figuren zo goed getroffen waren vroegen collega-schilders hem om ook hun landschappen met mensen en dieren te stofferen. Zo verschenen Adriaens figuren in het werk van zijn broer Willem van de Velde de Jonge, zijn tweede leermeester Jan Wijnants, Jacob van Ruisdael, diens leerling Meindert Hobbema, Jan van der Heyden, Philips Koninck en Allart van Everdingen. Misschien ging Van de Velde in de jaren '50 naar Rome, maar dat is niet zeker. Hij woonde verder in Amsterdam.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.