kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Akseli Gallen-Kallela

Finlands nationaal schilder

Akseli Gallen-Kallela is tot op de dag van vandaag de grootste Finse kunstenaar. Hij heeft het nationale epos De Kalevala als een van de eerste kunstenaars vormgegeven in prachtige schilderijen. Daarmee heeft Akseli Gallen-Kallela de basis gelegd voor het visuele, nationale geheugen van de Finnen en een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormgeven van de Finse identiteit.

Naast het feit dat Akseli Gallen-Kallela een pionier was op het gebied van nationale iconografie heeft hij ook de Finse society en kunstenaars uit zijn omgeving, zoals Edvard Munch en Jean Sibelius, geportretteerd.

Gallen-Kallela vertegenwoordigde een nieuwe generatie van Finse kunstenaars die begon ten tijde van het realisme en daarna via de nieuwe stromingen als het symbolisme en het impressionisme haar weg zocht. Als vele andere jonge schilders werd hij heen en weer getrokken tussen de internationale stedelijke kunstcentra zoals met name Parijs enerzijds en de eigen Finse natuur anderzijds. Een rode draad in zijn oeuvre vormde zijn aanhoudende streven een nationale kunst te scheppen. De artistieke ontwikkeling liep van realistische en naturalistische afbeeldingen naar een meer symbolistische en lineaire benadering, die hij met name verwerkte in zijn Kalevala-werken.

Bijna vanzelfsprekend heeft hij gedurende zijn hele leven ook het Finse landschap geschilderd.
Met zijn vele borsten is en blijft de natuur toch een moeder van wiens borsten wij, zolang we leven op deze aarde, zullen drinken (en misschien zelfs daarna nog?) - Akseli Gallen-Kallela

Kalela
Kalela is de atelierwoning op het Finse platteland waar Akseli Gallen-Kallela meer dan twaalf jaar van zijn leven samen met zijn gezin gewoond heeft. In combinatie met de omgeving vormde de Kalela een imposant en cultureel decor voor de getijdewisselingen in Gallen-Kallela's kunst en zijn kijk op de wereld.


De natuur was de basis van het werk van Gallen-Kallela: natuur en kunst smolten voor hem samen tot een onafscheidelijk geheel. De natuur was heilig en kunst werd deel van die heiligheid door haar te dienen en haar grootsheid te tonen zonder bijbedoelingen. De beoefening van de kunst mocht geen enkel economisch of politiek belang dienen: mijn wereld is slechts schoonheid zonder doel, zonder nut.

De fascinatie van Gallen-Kallela voor Finland als onafhankelijk, oorspronkelijk en vrij land komt in alle aspecten van zijn oeuvre naar voren. Hiervan getuigen zowel de vele verstilde maar verlaten landschappen die hij schilderde, als de beide uniek vormgegeven atelierhuizen die hij bouwde, maar bovenal zijn levenslange pogingen om telkens weer de illustratie van De Kalevala ter hand te nemen. Het is dit veelomvattende en veelzijdige, haast mythische levenswerk dat verantwoordelijk is voor de beelden die 'Finland' tot op de dag van vandaag bij de bezoekers van het land oproept.

Akseli Gallen-Kallela had bewondering voor de echte Finse kenmerken en het culturele erfgoed van het Finse volk. Zijn schilderijen geven vaak de stemming van het Finse volk in de jaren van politiek moeilijke tijden weer.
Akseli Gallen-Kallela's unieke schilderijen van het Finse volk en land hebben het nationale bewustzijn gevoed met het belang en de uitzonderlijkheid van de Finse plattelandscultuur. De vooruitstrevende en onorthodoxe werken
illustreren de onbewogen levens en eenvoudige, inheemse woningen van de plattelandsbevolking en werden gezien als dé beelden van de authentieke Finse bevolking en haar cultuur. Op hun beurt brachten deze schilderijen nationalistische aspiraties los en werden sleutelbeelden in de manier waarop de Finnen zichzelf plaatsen in de kunst. Dit alles echter was geen vooropgezette strategie van Gallen-Kallela. Zijn motieven waren puur artistiek.

Kalevala
Gallen-Kallela heeft zich zijn leven lang laten inspireren door het epos Kalevala (1849). Het is gebaseerd op veelal euwenoude, mondeling overgeleverde liederen en samengesteld door de arts en filoloog Elias Lönnrot.
De jaren negentig van de negentiende eeuw, waarin Gallen-Kallela tussen de internationale, urbane kunstcentra en de ongerepte wildernis van zijn eigen land heen en weer pendelde, waren een cruciale periode voor de ontwikkeling van zijn Kalevala-werken.
Gallen-Kallela's gedegen kennis van de natuur neemt een belangrijke plaats in in de beeldtaal die hij voor de Kalevala gebruikte, waarin hij als kunstenaar een gevoel voor de natuur aan de dag legde dat essentieel is voor de poëzie en voor de weerspiegeling daarvan in de mens.
De grote Kalevala was bedoeld om alles uit te kristalliseren dat Gallen-Kallela geleerd had over de Finse natuur en het Finse volk. Hij wilde hen een uniek werk geven dat de lezers door de wereld van de Kalevala runes (oude Finse Kalevala gedichten) zou leiden. Het heilige boek verdiende een heilige vorm.

Websites: www.educatie-groningermuseum.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.