kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Albert Gleizes

Frans schilder, graficus, schrijver en theoreticus van het kubisme.

Albert Gleizes werd op 8 december 1881 te Parijs geboren als zoon van een fabrieks ontwerper. Hij groeide op in Courbevoie, waar hij in de ouderlijke tuin een eigen atelier had en bij zijn vader een opleiding als technische tekenaar genoot.

Omstreeks 1900 schilderde hij zijn eerste werken in impressionistische stijl. In 1902 had hij zijn eerste tentoonstelling in de Société Nationale des Beaux-Arts te Parijs en in 1903 nam hij deel aan de Salon d'Automne.

Na zijn militaire dienst (tot 1905) stichtte hij de 'Association Ernest Renan' en in de jaren daarna de 'Abbaye de Créteil'. Deze utopische gemeenschap van schrijvers en kunstenaars sloot in 1908 wegens financiële problemen.

Gleizes werkte aanvankelijk impressionistisch, maar sloot zich later aan bij de kubisten. Hij volgde aanvankelijk de voetsporen van Cézanne en beweerde dat hij het werk van Braque en Picasso niet kende, wat de critici trouwens in twijfel trokken. Volgens Gleizes repte reeds in 1906 de kunstcriticus Louis Chasserent van het Kubisme in verband met het werk van Metzinger en Gleizes.

In 1909 ontmoette hij via Mercereau Henri Le Fauconnier en in 1910 Jean Metzinger en Robert Delaunay. Door de inloed van Jean Metzinger en Henri Le Fauconnier kwam hij tot een geometrisch vereenvoudigde schilderwijze.

In 1910 stelde hij samen met kubisten als Delaunay, Le Fauconnier, Metzinger en Picasso zijn 'hoekige' schilderijen tentoon bij de 'Salon des Indépendants'. Vanaf toen groeide hij steeds meer naar het analytische kubisme.

Exposeert verder op de Salon d'Automne te Parijs en op de 'Jack of Diamonds' (Ruitenboer) te Moskou.

In 1911 nam hij deel aan de tentoonstelling van de kubisten in de 'Salon des Indépendants' en de 'Salon d'Automne'.

Eind 1911 startte Gleizes met discussiebijeenkomsten op maandag in zijn atelier in Courbevoie.

1912 Gleizes behoorde tot de groep Puteaux samen met La Fresnaye, Léger, Metzinger, Picabia en Jacques Villon. ( zie Section d'Or ).

Du cubisme
Gleizes verdedigde zijn opvattingen in tal van boeken, tijdschriftartikelen en voordrachten. Hij wordt dan ook de meest systematische theoreticus van het kubisme genoemd. Samen met Metzinger schreef hij 'Du cubisme et des moyens de la comprendre' (1912). Opvallend was de aanwezigheid van een portret van Paul Cézanne, die zij als hun meester beschouwden. Daarnaast waren illustraties aanwezig van Gleizes, Metzinger, Léger, Gris, Picabia, Duchamp, Picasso, Braque, Derain, maar ook van de niet-kubistische Marie Laurencin.

Gleizes nam deel aan tentoonstellingen in Moskou, Barcelona, New York (Armory Show 1913) en Berlijn.

Op 10 februari 1913 verscheen in het eerste nummer van het tijdschrift Montjoie! van Ricciotto Canudo het door Gleizes geschreven artikel Cubisme et la tradition, waarin Gleizes de invloed van de Italiaanse Renassance op de Franse kunst beschreef. Van het tijdschrift verschenen tot juni 1914 dertien nummers. Ook Apollinaire werkte regelmatig mee.

In 1914 wijd Gleizes zich aan het synthetisch kubisme.

In 1914 werd hij opgeroepen voor de militaire dienst.

Na zijn demobilisatie in 1915 ging hij naar Amerika en Cuba waar hij in 1917 een religieuze invloed in zijn werken laat zien.

Zijn eerste abstracte schilderijen ontstonden, die in zijn Compositions rythmées uit 1931-32 hun hoogtepunt vormden.

Via Spanje en Portugal keerde hij in 1919 terug naar Frankrijk, waar hij zijn arbeid in dienst van het katholicisme stelde. Ook in zijn schilderijen trad een grote verandering op. Door zijn bekering in 1923 legde hij zich dan ook toe op de religieuze kunst. Hij schreef verschillende boeken over dit onderwerp.

1923 publicatie van het werk La Peinture en ses Lois (De kunst en haar wetten), een studie naar de religieuze kunst van de Middeleeuwen.

1927 Richt de evreniging van ambachtslieden Moly-Sabata in Sablons op.

Kubismus
Volgens Albert Gleizes geven de illustraties in zijn boek Kubismus uit 1928 de lezer een mogelijkheid een juiste voorstelling te maken van het kubisme en een beeld te krijgen van de ontwikkeling sinds 1911. Hij onderscheidt het eerste, het tweede, het derde stadium en de verdere ontwikkeling. In de verdere ontwikkeling is de vormgeving ritmisch, de tijdelijke vorm in tegenstelling met de ruimtelijke vorm en de mogelijkheid aanwezig tot monumentale vormgeving.

1937 Muurschilderingen voor de wereldtentoonstelling in Parijs.

Vanaf 1939 leefde Gleizes teruggetrokken in Saint-Rèmy-de-Provence.

1941 Bekeert zich tot het katholicisme.

In 1947 was er een retrospectieve expositie in de 'Chapelle du Lycée Ampère' te Lyon.

1951 Grand Prix op de Biennale van Menton.

Vervaardigde o.a. 57 gravures voor Pascals 'Pensées' (1953).

1952 Fresco's voor de kapel van Les Fontaines in Chantilly.

Op 23/24? juni 1953 stierf hij te Avignon (Saint-Rémy-de-Provence).

In 1957 verscheen postuum van Gleizes het boek Souvenirs: le Cubisme 1908-1914. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.