kunstbus
Dit artikel is 05-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Albert Klijn

Nederlandse schilder, tekenaar en grafisch vormgever, geboren 5 april 1895 Amsterdam - overleden 29 november 1981 aldaar. Albert Klijn genoot zijn opleiding bij de Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam.

Zijn vader Henricus Klijn (1855-1916) was tekenaar en lithograaf. Hij leerde zijn zoons Albert en de drie jaar oudere Willem (1892-1961) al vroeg naar kunst kijken. Na de lagere school volgde Albert Klijn drie jaar de avondopleiding aan de Tekenschool voor Kunstambachten in Amsterdam en overdag werkte hij op het atelier van zijn vader.

Met aandacht voor de toegepaste kunsten binnen de Jugendstil kwam Klijns grafisch werk voornamelijk tot stand in de dertiger jaren. Voor een zeer belangrijk deel vertaalde zich dat in opdrachten voor de gemeente Amsterdam.
Het boek 'Amsterdam gaf het voorbeeld' van Peter van Dam en Philip van Praag, geeft een kijkje, op wat er door de Gemeente-diensten van Amsterdam aan opdrachten werden verleend aan grafische kunstenaars. Met Fré Cohen (1903-1943) en Johan Briedé (1885-1980) behoort Albert Klijn tot de meest getalenteerden die in die periode deze opdrachten uitvoerden.

De ontwerpen van Klijn zijn helder, evenwichtig, functioneel en sierlijk. Van zijn hand zijn toen vele brochures, beeldmerken, affiches, kalenders, briefhoofden, stadswapens, vignetten, vijf Gemeentekalenders en programmaboekjes verschenen. Zijn series obligaties bezitten geometrische patronen die de waardepapieren een artistiek aanzien gaven en ze beschermden tegen vervalsing. Voor de Gemeentegiro van Amsterdam ontwierp hij in 1929 het logo dat een halve eeuw, tot aan de opheffing van deze dienst, in gebruik is gebleven.

Hij ging daarna ook werken als typograaf en als ontwerper van affiches en reclameopdrachten voor onder meer de firma Lindeteves-Stokvis en Philips in Eindhoven.
Hij maakte ook reclamedrukwerken, glas in loodramen, sluitzegels, ontwerpen voor koekblikken, chocoladedozen, meubels, lettertypes en omslagen voor de Kerstnummers (1928) en (1930) van het Drukkersweekblad met advertentie voor Bürmann's Papiergroothandel op de achterflap van 1930 en de verzendenvelop. Ook werkte hij voor de binnenhuisarchitect Theo van Nieuwenhuis (1866-1951).
Met zijn broer Willem Klijn (1892-1961) runde hij het Atelier voor Reclamekunst.
Hij was illustrator van boeken en tevens boekbandontwerper. Van hem is ook een omslag bekend voor het kunsttijdschrift Wendingen in 1923.
Vanaf de dertiger jaren en tijdens de Tweede Wereldoorlog richtte hij zich ook op de schilderkunst. Hij werkte in een magisch-realistische stijl. Zijn schilderijen en tekeningen zijn sterk wisselend van stijl en karakter. Naast impressionistische bloemstukken in pastel en gouache zijn er werken in gemengde techniek, zijn stillevens bijvoorbeeld, waarin hij werkte in de stijl van kubisme en andere stromingen. Klijns werken werden door zijn techniek vergeleken met die van zijn kunstbroeder Raoul Hynckes (1893-1973).
Bij de beeldbank van het Amsterdamse Stadsarchief zijn 27 tekeningen van hem te zien.
Zijn grafisch archief is ondergebracht in een particuliere collectie.

==Literatuur==
* H.J. Kraaij en W. Rothuisen: Albert Klijn 1895-1981. Opgeheven Natuur. (Studio 2000) Amsterdam 2002.
* Peter van Dam: Albert Klijn: maker van twee omslagen. Grafisch Nederland, Kerstnummer 2007, pp. 49-50 en 53.

Samenstelling: Bram Huyser

Albert Klijn 1895 1981

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 93.