kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Albert Neuhuys

(Johannes) Albert Neuhuys (1844-1914)

Kunstschilder,

Johannes Albert Neuhuys werd op 10 juni 1844 te Utrecht geboren.

Neuhuys was door zijn opleiding sterk gebonden aan de romantische kunst. Het maatschappelijke milieu waar hij uit voortkwam zal mogelijk ook wel enige invloed hebben gehad op de ontwikkeling van zijn latere, beeldende visie. In het impressionisme, waar hij door Jacob Maris kennis mee maakte, zag hij verruimende mogelijkheden. Hij ontwikkelde een gematigde, impressionistische schilderstijl maar in tegenstelling tot de bewogen en actieve dramatisering, het impressionisme eigen, voelde hij zich niet geroepen de realiteit van het leven onverbloemd tot uitdrukking te brengen en daar een te sterk accent op te leggen.

In 1877 kwam Albert Neuhuys naar Laren, daarop attent gemaakt door Jozef Israels. Eerst werkte hij in 'De Vlasschuur' en in 1883 vestigde hij zich definitief in Laren in een villa aan de Naarderstraat 50 naast het huis van zijn latere buurman Anton Mauve die hij in 1882 attent gemaakt had op Laren. Samen trokken zij met veldezel en schilderskist de natuur in. Veelal de heide rondom Laren.

Het succesvolle kunstenaarsleven van Albert Neuhuys werd afgebroken toen hij op 6 februari 1914 te Locarno overleed. Nog heel lang daarna echter bleef de kunst van deze meester invloed uitoefenen op vele na hem komende Gooise schilders.

Zijn meesterschap bestaat daarin, dat hij bijna onnavolgbaar een zuiver evenwicht wist te vinden tussen zijn romantische- en realiteitsgevoelens. Hij werd nooit week, zoetig of melo-dramatisch, maar ook nooit hard of bruut realistisch. Zijn stijl, die bepalend is geworden voor de Larense of Gooise interieurkunst, werd door jongere en meer consequent realistische impressionisten in ons land vaak als halfslachtig beoordeeld vanwege de romantische aspecten. Daardoor kwam na 1900 de Larense school in een wat geïsoleerde positie te staan ten opzichte van de algemeen veldwinnende realistische en experimentele stromingen in de Nederlandse kunst.

Bron: De Valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.