kunstbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alberto Méndez

Spaanse auteur (Madrid, 1941-2004)

Alberto Méndez studeerde literatuur en filosofie in Madrid. Hij werkte als redacteur bij verschillende Spaanse en internationale uitgeverijen.

De blinde zonnebloemen
De blinde zonnebloemen bestaat uit vier verhalen die zich afspelen in de nadagen van de Spaanse Burgeroorlog. De personages uit de verschillende verhalen duiken op in andere, waardoor de geschiedenissen onderling subtiel samenhangen met maar één werkelijke hoofdpersoon: de nederlaag.
Een Nationalist, een officier in het leger van Franco, loopt op de dag voor de overwinning over naar het verliezende republikeinse leger omdat hij niet tot de overwinnaars wil behoren
Een jonge dichter loopt weg met zijn zwangere vriendin en beschrijft zijn lotgevallen in een hartverscheurend dagboek van zijn laatste dagen in de bergen, samen met zijn pasgeboren kind, beide sterven.
Een gevangene, een republikein, weigert een leugen vol te houden ook al houdt die hem in leven
Een geestelijke probeert zijn lusten bot te vieren op de moeder van zijn pupil terwijl de echtgenoot zich in de kast verborgen houdt.

De blinde zonnebloemen, dat door de historische Spaanse setting doet denken aan Carlos Ruiz Zafóns De schaduw van de wind, is een intens boek over hachelijke situaties en gruwelijke eenzaamheid. Maar het laat ook zien hoe mensen in extreme omstandigheden trouw blijven aan zichzelf.

De blinde zonnebloemen werd bekroond met de Premio Setenil 2004, Premio Nacional de Narrativa en de Premio de la Crítica, die voor het eerst postuum werd toegekend.

2007 De Groene Watermanprijs, een onderscheiding van de gelijknamige Antwerpse boekhandel, gaat dit jaar postuum naar De blinde zonnebloemen van de Spaanse auteur Alberto Méndez (1941-2004), verschenen bij Meulenhoff. De prijs werd overhandigd aan Eugenie Schoolderman, de vertaalster van het boek. De blinde zonnebloemen omvat vier verhalen die zich afspelen in de nadagen van de Spaanse Burgeroorlog. In de jury zetelden onder meer Jos Geysels, Mark Cloostermans en de drie medewerksters van de boekhandel. Onder meer ook boeken van Geert van Istendael (Mijn Duitsland) en Pascal Verbeken (Arm Wallonië) behoorden tot de nominaties.

Websites: archief.trouw.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.