kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alberts en van Huut

Architecten: Max van Huut (1947), A.C. (Ton) Alberts (1927 - 19 augustus 1999) en Marius Ballieux.

Amsterdam is een nationaal- en internationaal opererend bureau voor landschap, stedenbouw, architectuur en interieur.

Het architectenbureau Alberts & Van Huut ontwerpt volgens het concept van het organische bouwen. In de visie van het bureau vormt de mens het uitgangspunt en is het betere welbevinden van deze mens, door het optimaal laten samenvloeien van landschap, stedenbouw en architectuur, het doel. Essentieel dient in het ontwerp de menselijke maat voelbaar en zichtbaar te zijn. Men zal zich er daardoor thuisvoelen en er graag verblijven.

Het ontwerpbureau in Amsterdam bestaat naast de hoofdarchitecten Max van Huut en Marius Ballieux in totaal uit 7 medewerkers. Voor de engineering valt het bureau terug op circa 59 medewerkers in Haarlem.

De NMB-bank (nu ING Bank) in Amsterdam Zuidoost en het kantoor van de Gasunie in Groningen vestigt hun naam.

De eerste bouwprojecten dateren uit het jaar 1963, het oprichtingsjaar van het bureau, waarbij ervaring is opgedaan omtrent de invloed van de natuur, in relatie met de gebouwde omgeving, op het "gedrag" van de Mens, om zo tot hun ontwerpen te komen voor een positieve ontwikkeling in de levenscycli van de mens.
Sinds 1963 zijn er vele uiteenlopende projecten gerealiseerd, zoals o.a. kerken, scholen, gemeentehuizen, sportcentra, schouwburg annex congrescentrum, winkelcentra, bedrijfs- en kantoorgebouwen en gebouwen voor de gezondheidszorg. Tevens zijn er landschappelijke - en stedenbouwkundige projecten gerealiseerd. Hiernaast blijft er sprake van een gestadige groei in de sector woningbouw, waarbij het aantal gerealiseerde woningen in binnen- en buitenland inmiddels de 15.000 is gepasseerd.

Ton Alberts
Ton Alberts (België, 1927 - 16 augustus 1999) was een Belgisch-Nederlandse architect die vooral bekend is door zijn op antroposofische leest geschoeide organische architectuur. Op jonge leeftijd is hij verhuisd naar Amsterdam. Daar ging hij naar de Academie voor Bouwkunst, een studie die hij in 1954 heeft afgerond. Tot 1974 werkt hij als docent voor de academie en daarnaast als architect voor het bureau van Ben Merkelbach.

Na zijn studie startte hij een eigen praktijk met Har Oudejans. Samen publiceerden ze hun werk in het beroemde eerste 5-projecten nummer [1959] van het tijdschrift Forum.

Langzaam groeide het geloof dat liefde en toewijding een gebouw doen ontstaan dat zowel de gebruikers als de omgeving ten goede komt. Gebouwen met warme kleuren, veel baksteen, grillige aan de natuur ontleende vormen en scheve wanden. Daar maak je mensen gelukkig mee, was de filosofie van architect Ton Alberts. Van gebouwen met rechthoekige vormen worden de mensen die erin verblijven hard, hoekig, ongevoelig en rationeel, meende Alberts, die in 1999 overleed. Mensen voelen zich behaaglijker en worden naar zijn idee veel vrijer en vriendelijker in gebouwen met vormen die ontleend zijn aan de natuur en de beleving centraal stellen.

Max van Huut
Van Huut komt in 1975 bij het architectenbureau van Alberts werken. In 1987 wordt hij partner en krijgt het bureau zijn huidige naam: 'Alberts & van Huut'. Samen zijn zij de promotors voor het organische bouwen.1979 - 1987, Amsterdamse Poort, NMB-hoofdkantoor, Hoogoorddreef 888, Amsterdam-Zuidoost
Het gebouw van de ING building Amsterdamse Poort bestaat uit tien torens, geschakeld in een S-vorm. De positie van iedere toren ten opzichte van de zon varieert. De verschillen in lichtval helpen bij het bewust worden van seizoenen, weer en de tijd van de dag. In ieder toren is een centrale vide met een gebeeldhouwde trap.
Het NMB/ING-kantoor in Amsterdam-Zuidoost geldt als het hoogtepunt op het gebied van organische architectuur. Het wordt gezien als het belangrijkste werk van Ton Alberts. De muren van het uit tien brede torens bestaande complex, met 3,5 miljoen handgevormde bakstenen, doen denken aan boomstronken en in het gekartelde dak kun je een grillige rotspartij ontwaren. Rechte gangen kom je er niet tegen, allemaal kronkelen ze. Er is zelfs een watervalletje in een leuning verwerkt. Ook zijn er vijvers en tuinen en heel veel planten in het interieur opgenomen. Tot in de details heeft Alberts zijn visie doorgevoerd, binnen en aan de buitenkant, en dat maakt dit gebouw zo overtuigend.
Met dit opvallende visitekaartje wilde de bank zich een vriendelijker, zachter en menselijk imago verschaffen. Ook het duurzame, natuur- en milieuvriendelijke concept sprak tot de verbeelding, maar in dit opzicht is het gebouw niet helemaal geslaagd. De bedoeling was dat het door het opvangen van regenwater en met behulp van zonnepanelen in zijn eigen water- en elektriciteitsbehoefte zou voorzien, maar daar is weinig van terecht gekomen.

Architectenbureau Alberts & van Huut werd wereldberoemd door de realisatie van het NMB-hoofdkantoor. Vele organische, meestal met koper gedekte 'baksteen-bergen' volgden verspreid over heel Nederland, met als apotheose de hoofdvestiging van de Gasunie in Groningen.1989 - 1994, Hoofdkantoor Gasunie, Concourslaan 17, Groningen
Het NMB/ING-kantoor sprak zo tot de verbeelding dat de Gasunie Ton Alberts en Max van Huut vroeg het nieuwe hoofdkantoor in Groningen te ontwerpen. Ook hier kregen de architecten alle ruimte en geld om hun filosofie tot in de kleinste details zichtbaar te maken. Anders dan het uit tien torens samengestelde bankgebouw is het kantoor van de Gasunie één geheel, bestaande uit twee vleugels rond een centrale hal van een imponerende allure. De tachtig meter hoge ruimte wordt gedomineerd door een enorme schuine wand van glas en staal en licht draaiende trappen in regenboogkleuren. En dan is er nog een kolossale betonnen 'stemvork' die dient als de ruggegraat van het gebouw.
Al voor de opening waren allerlei namen bedacht voor dit gebouw: Apenrots, Kasteel van de Heks en Toren van Babel. Maar het grootste compliment voor hun burcht kregen de architecten rechtstreeks van de natuur zelf, waardoor ze zich zo graag laten inspireren. Nog voordat het personeel van de Gasunie er introk, hadden klimplanten de binnenkant van de vide veroverd. Ook hadden vleermuizen een gaatje gevonden om te overwinteren. In Trouw uitten de architecten hun tevredenheid daarover destijds als volgt: „Normaal vliegen de vleermuizen door naar de mergelgrotten van Limburg. Wat zijn dat toch slimme diertjes om te bedenken: waarom zouden we nog 200 km verder vliegen als er hier in Groningen zo'n mooie grot voor ons is.'

1994 - 1996, Opleidingsinstituut ITC, Hengelosestraat 99, Enschede

Alberts ontwierp ook o.a. museum De Buitenplaats in Eelde en het KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen.

Bij het publiek mag organische architectuur zeer gewild zijn, professionele architecten vinden het vaak maar buitenissige gebouwen. In Nederland kent deze stroming ook maar enkele navolgers, waarbij vooral de gebouwen van Alberts en Van Huut en Thomas Rau (een leerling van Alberts) de aandacht trekken. Rau ontwierp onder meer het stadhuis van Zutphen.

2007 Mooiste Gebouw van Nederland
Het hoofdkantoor van de Gasunie te Groningen is gekozen tot mooiste gebouw van Nederland. (zie www.trouw.nl)

Websites: www.trouw.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.