kunstbus
Dit artikel is 30-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alexander Hugo Bakker-Korff

Alexander Hugo Bakker Korff

Nederlands portret, genre- en stilleven schilder, geboren 31 augustus 1824 te Den Haag - overleden 28 januari 1882 in Leiden.

Leerling van Jacobus Everhardus Josephus van den Berg,
Leraar van Dirk Leonardus Kooreman, J.H. van Rossum du Chattel en Jan Jacob Zuidema Broos,

Oogstte reeds vroeg veel succes met zijn door licht overgoten genrestukken op klein formaat met taferelen uit het volksleven en de bourgeoisie. Wordt de 'Hollandse Meissonier' genoemd, omdat zijn werk qua stijl doet denken aan dat van zijn Franse tijdgenoot.

Zijn schilderijen hebben een humorvolle, soms ironische ondertoon, die geaccentueerd wordt door zorgvuldig gekozen titels.

Biografie
Na een opleiding aan de Academie te Antwerpen waar hij als leerling van van G. Wappers en N. de Keyser en en in Den Haag bij Cornelis Kruseman het schildersvak leerde, legde hij zich aanvankelijk toe op portretten, historische, bijbelse en mythologische voorstellingen met een romantisch-klassicistisch karakter kter zoals 'Het sterfbed van Frederik Hendrik' of 'De kindermoord te Betlehem'.

Vanaf de jaren vijftig brak hij echter met de academische conventies. Hij begon met het tekenen en schilderen van genrestukjes op klein formaat in een uiterst precieze stijl. Deze overgang wordt wel in verband gebracht met zijn bijziendheid. Voor dit soort werken bestond echter ook een grote markt.

Het waren vooral huiselijke taferelen, meestal in een overvol biedermeier interieur, met oude vrijsters, waarvoor zijn twee ongetrouwde oudere zusters model stonden. Met deze humoristische en anekdotische werkjes weet hij internationaal furore te maken, vanwege hun technische perfectie, maar vooral om hun ironie.

In navolging van de Leidse fijnschilders, zoals Dou en Van Mieris, uit de 17de en 18de eeuw heeft hij veel aandacht voor de gedetailleerde stofuitdrukking. Hij schildert veel huiselijke scènes met oude vrijsters in een burgerlijk interieur. Zijn eigen woonsituatie dient als voorbeeld: hij woont samen met zijn twee ongetrouwde zusters. Het zijn diezelfde zusters en zijn moeder die voor hem poseren. Dit gebeurt in het atelier, waarnaast een kamer is vol met bric à brac meubelen en vrouwenkleding.

Lezende vrouw, 1878, Stedelijk Museum Amsterdam, Schenking J.H. van Eeghen
Bakker Korff moet grote bewondering hebben gekoesterd voor de zeventiende-eeuwse fijnschilders die in zijn woonplaats Leiden werkten zoals Dou en Metsu. Evenals zijn voorgangers was hij virtuoos in de stofuitdrukking. Kleding van zijde en fluweel, voorwerpen van glas, koper en porcelein gaf hij feilloos weer zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Zijn schilderijen, zelden groter dan een A4tje, zijn in al hun kleurigheid zeer afgewogen en hecht gecomponeerd. Ook de humor van veel zeventiendeeeuwse genreschilders kreeg bij hem een vervolg. Hij schilderde bij voorkeur huiselijke scènes met oude vrijsters (waarvoor zijn twee ongetrouwde zusters met wie hij samenwoonde model zaten) in deftig-burgerlijke interieurs. Zijn schilderijen hebben echter vaak een moderne ironische ondertoon, die geaccentueerd wordt door de titels. En modern is ook dat hij soms naar foto's werkte, al zijn er slechts enkele bewaard. Met die praktijk liep hij niet te koop want ze werd door publiek en kritiek bepaald niet gewaardeerd. Of Lezende vrouw naar een foto is gemaakt, is niet bekend. De ironie ligt er niet dik bovenop maar is wel subtiel aanwezig in het contrast tussen de veilige, besloten omgeving van de huiskamer en het rumoerige wereldgebeuren waarover de krant bericht die ze aan het lezen is.

In 'La fille du héros' schilderde Bakker Korff een gezelschap van dames die elk op hun wijze een gesneuvelde militaire held gedenken. Veel aandacht schonk de schilder aan de karikaturale gezichtsuitdrukkingen van de gezelschapsdame die aan tafel de weduwe troost, van de melancholieke dochter in peignoir die vaders sabel en shako omklemt en van het cortége dames dat haar opwachting maakt.

Hugo Bakker Korff overleed in Leiden in 1882.

Websites:
. cms.dordrecht.nl
. www.rkd.nl
. www.elseviermaandschrift.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.