kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alphons Freijmuth

Nederlands schilder, beeldhouwer, graficus, muurschilder, keramist, schilder, docent aan academie,
Onderwerpen: figuurvoorstellingen, naaktfiguren, portretten, zelfportretten,

Alfons Freymuth, 'lid' van de nieuwe figuratie. Hoewel Freymuth een wilde expresionistische schildertrant met felle kleuren heeft, ontleent hij elementen aan werk van de Stijl en het constructivisme (zoals kleurvlakken en lijnen die sterk aan Mondriaan doen denken). Freymuth gebruikt deze stijlcitaten heel bewust en ontstijgt voorgaande schilderkunstige periodes. Hij kan daardoor niet zonder meer een expressionist genoemd worden. Met steeds terugkerende elementen roept hij in zijn schilderijen een sfeer van vervreemding op.

Geboren 29-8-1940 te Haarlem. Woon en werkt in Amsterdam.

Kunsten, Amsterdam

Alphons Freijmuth stond in de jaren zestig aan de wieg van de Nieuwe Figuratie. Naast Freijmuth namen gelijkgestemde Kunstenaars waaronder Reinier Lucassen en Pieter Holstein de alledaagse onderwerpen als uitgangspunt om de werkelijkheid te vervormen en vervreemden. De kunstenaar is sindsdien consequent de ingeslagen weg gevolgd. een weg van tegenstellingen die in evenwicht worden gebracht: abstractie en figuratie, gevoel en rede, expressie en constructie.

1967 Optreden (met enkele andere beeldende kunstenaars) In 'Theater en Route', Groningen
1969 'Realistic Acts' met programma 'Vis', Stedelijk Museum, Amsterdam
1974 Begin les te geven aan Academie voor Kunst en Industrie, Enschede

Het werk van Alphons Freymuth laat zelden een kijker onbewogen, maar de reacties lopen sterk uiteen: men voelt zich ofwel overtuigd, ofwel afgestoten door de visuele dramatiek waarvan de toonzetting alle goede sier van het beschaafde artistieke verkeer in de garderobe achterliet. Het vroege werk (tot ca 1980) kenmerkt zich door de complexiteit van de stilistische vorm en de betrekkelijke alledaagsheid van de taferelen. Het valt te situeren in de Nieuwe Figuratie, waarbinnen Freymuth functioneert als de expressionist.

Begin jaren tachtig begon hij ook met sculptuur. Vanaf 1982 vervagen de vormcontrasten en keren ze in een andere gedaante en techniek terug: hij verkent de kunst van de derde dimensie. Dit nieuwe werk staat in de traditie van het surrealisme in de versie van Ernst, MirĂ³ en Masson.

De vrouw neemt een belangrijke plaats in als vertegenwoordiger van de werkelijkheid; tegelijkertijd is zij het mysterie waardoor Freijmuth wordt aangetrokken en afgestoten. Deze haat-liefde verhouding keert in zijn schilderijen en beelden terug als een krachtige symboliek van Vorm en Kleur. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 66.