kunstbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een aandoening waarbij delen van de hersenen verschrompelen, op vele plaatsen 'plaque'-vorming optreedt en de patiënt soms in snel tempo dementeert. De aandoening is vernoemd naar Alois Alzheimer, een Duitse psychiater en neuropatholoog. Bij alzheimer wordt meestal een verhoogde mate van de stof Alfa B-crystalline aangetroffen, maar een harde diagnose is doorgaans pas mogelijk na overlijden, door de hersenen te onderzoeken.

Voorkomen
Wereldwijd zijn er naar schatting 24 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer (gegevens 2005). In België zijn er 85.000 patiënten en komen er jaarlijks 20.000 bij. Tegen 2010 zal het aantal opgelopen zijn tot meer dan 150.000. In Nederland zijn er 250.000 patiënten.
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende variant van dementie. Twee derde van alle patiënten die dement zijn lijdt aan Alzheimer.
Een mogelijke oorzaak is vergiftiging met aluminium zoals voorkomend in sommige maagpoeders en deodoranten.

Bekende Alzheimerpatiënten: Ronald Reagan, Rita Hayworth, Willem de Kooning, Iris Murdoch, Helmut Schön, Margaret Rutherford, Koningin Juliana, Gerard Reve, Barry Goldwater, Charlton Heston, Ferenc Puskás, Jack Lord ...

Ziektebeeld
De ziekte wordt gekenmerkt door een voortschrijdende achteruitgang van de psychische functies, waarvan de oorzaak is gelegen in een vermindering van de werking van de neuronen in de hersenen. Neuronen worden namelijk niet, zoals dat bij andere lichaamscellen wel gebeurt, regelmatig vervangen. De ontwikkeling van de ziekte kan versterkt worden door vereenzaming. De psychische functies worden dan minder gebruikt waardoor de kwaliteit achteruit kan gaan. Geestelijk in beweging blijven stimuleert de hersencellen waardoor de ziekte mogelijk minder snel zal optreden. Kenmerkend bij deze aandoening zijn de volgende verschijnselen:
. Inprentingsstoornissen - vooral wat kort geleden plaats gevonden heeft is niet opgeslagen.
. desoriëntatie - verlies van tijd en plaatsbesef en mensen niet meer herkennen.
. confabuleren - gaten in het geheugen opvullen met verzinsels. Als gevolg daarvan wordt ook de gedachtegang verward en gaat de greep op zichzelf en de omgeving verloren. Er ontstaan dan gemakkelijk angstgevoelens, eventueel gepaard gaande met verschijnselen van depressiviteit. Door de geheugenstoornissen is men voortdurend alles kwijt hetgeen een basis vormt voor het ontstaan van achterdochtige (paranoïde) gedachten.
. decorumverlies - Een ander, vooral voor de naaste familie, onaangenaam verschijnsel is het verlies van het gevoel voor normen en waarden. Dit decorumverlies wordt zichtbaar in een grover taalgebruik, verwaarlozing van de zelfverzorging, slechte tafelmanieren, enz.
. onrust - Zeker in het begin van de ziekte, maar ook in het verdere beloop komt sterke onrust voor die de verwardheid versterkt. Men kan daardoor " de eigen plek " niet meer vinden waardoor de angstgevoelens weer versterkt worden en men ook wel negatief kan reageren.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_van_Alzheimer

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.